Održana završna konferencija projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“

U utorak, 13. decembra 2022. godine , na Ilidži je održana završna konferencija projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“, u organizaciji  EKOPAK-a i REDAH-a.

Učesnici konferencije su, osim partnera na projektu i korisnika projekta iz 4 pilot općine/grada bili predstavnici općina i gradova i komunalnih preduzeća sa područja Sarajevskog kantona, Zeničko dobojskog i Bosansko podrinjskog kantona, te predstavnici federalnih institucija.

Na konferenciji su predstavljeni  rezultati postignuti u 4 pilot općine/grada u Federaciji BiH (Bihać, Konjic, Ilidža i Novi Travnik) kao i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, te su učesnici upoznati sa pravnim, operativnim i ekonomskim dijelovima Vodiča za uspostavljanje efikasnog sistema sakupljanja i reciklaže staklene ambalaže u jedinicama lokalne samouprave. Na konferenciji je dat naglasak  na važnosti kooperacije i suradnje između partnera i korisnika, zahvaljujući čime su dostignuti zadani ciljevi, unatoč problemima u implementaciji projekta u doba pandemije COVID virusa, te energetske krize u 2022.godini. Svi prisutni su pozvani da iskoriste predstavljene modele  upravljanja sakupljana staklenom ambalažom kao  mogućnost za razvoj i pripremu novih inicijativa i projekata u ovoj oblasti.

Projekat se sprovodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji s ciljem da se poveća količina prikupljene i reciklirane staklene ambalaže, uz postavljanje novih kontejnera i ojača svijest građana o značaju reciklaže, ali i da se kreiraju povoljna regulatorna rešenja u ovoj oblasti. Ovaj projekat se provodi u okviru programa razvojne saradnje sa privatnim sektorom - develoPPP.de koji financiraju Njemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, te operateri za sakupljanje staklene ambalaže „Ekopak“ iz BiG, „Sekopak“ iz Srbije i „Pakomak“ iz Sjeverne Makedonije. Ostali partneri na projektu su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj „NALED“iz Srbije, Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj „REDAH“ iz BiH i Zajednica lokalnih samouprava „ZELS“ iz Sjeverne Makedonije.

Projekat koji je u BiH započeo u januaru 2020. godine , pored Ekopaka, realizira GiZ i REDAH, te komunalna preduzeća pomenutih općina.

1 2


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.