Održane dvije prezentacije projekta NEXT u organizaciji REDAH-a

U prostorijama ministarstva privrede HNK u Mostaru, dana 11.11.2013. godine održana je prva prezentacija projekta NEXT.
Projekt Collaborative platform to support research and technology transfer – NEXT, sufinanciran je u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Provedba projekta započela je krajem 2012. godine, a potrajat će do travnja 2015. godine. Nositelj projekta je Regija Marche (I), a partneri u projektu su: Regija Puglia (I), Grad Šibenik, IDA d.o.o., Gospodarska komora Crne Gore, Sveučilište Donja Gorica Crna Gora, Regionalno vijeće Skadar- Albanija, Fakultet agronomije i prehrambene tehnologije Mostar, Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, REDASP - Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Zaklada za razvoj-Albanija.

Predviđena ukupna vrijednost projekta je 2.999.180 EUR, od čega je REDAH-u namijenjeno 142.000 EUR.
Glavni cilj projekta je kreirati efikasnu platformu za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području. Specifični ciljevi projekta su:
• Promoviranje, širenje i konsolidaciju u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, suradnje između istraživačkih institucija, poduzetništva i istraživača
• Testiranje mehanizama podrške istraživačima i transferu tehnologije u regiji
• Predstavljanje kvalificiranih sugovornika s institucionalnim dionicima u pogledu širenja upravljanja istraživanjem i inovacijama
• Utjeloviti konkurentske partnere u istraživanju i transferu tehnologija na području provedbe projekta i šire međunarodno.

Projekt NEXT su prezentirali predstavnici REDAH-a, kao i predstavnici ministarstva privrede HNK. Predstavnici poduzeća prisutnih na sastanku su izrazili želju za inovativna rješenja u pogledu korištenja otpada od biomase koju stvaraju drvoprerađivači u HNK, te ukazali na mogućnost izrade studije izvodivosti koja bi dala odgovore na pitanja kvalitetnog korištenja otpada u cilju održivog razvoja kantona.

Poslije ovog sastanka predstavnici REDAH-a su organizirali i drugu prezentaciju projekta NEXT koja se održala u restoranu Romanca u Mostaru, gdje su prisustvovali predstavnici univerziteta i prije svih poduzeća iz ICT sektora kao nainovativnijeg sektora u Hercegovini. Od strane tih firmi je naglašena neophodnost podrške sektoru ICT u transferu tehnologija i inovacija kao i transfer istih ostalim poduzećima i kao najbolja ideja je održavanje konferencije u sklopu mostarskog sajma gdje bi se predstavile navedene mogućnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.