PITANJA I ODGOVORI - JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE unutar grant sheme Razvojnog fonda u okviru projekta „CREDO Hercegovina“

 

Ovdje možete pogledati PITANJA I ODGOVORE - JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE

unutar grant sheme Razvojnog fonda u okviru projekta „CREDO Hercegovina“

 

Pitanje:

1. Firma je registrovana i za proizvodnju natron papirnih i PVC vreća. Prije dvije godine Vi ste pomogli oko izrade biznis plana, koji je radila konzultantska kuća te jedan primjerak posjedujete. Kupio sam mašine i opremu u vrijednosti 50000 KM. Za početak proizvodnje mi je potrebno još cca 10000 KM za repro materijal i prijem radnika. Obzirom da ranije nisam mogao primiti radnike, te trenutno nemam 5 stalno zaposlenih, da li mogu aplicirati za ovaj poziv.

Odgovor:

Prema uvjetima ovoga Javnog poziva, korisnici projekata za dodjelu grantova (mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području neke od općina iz regije Hercegovina, iz odabranih 5 sektora), trebaju da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika.  Stoga nažalost na ovaj poziv ne možete aplicirati.

Pitanje:

2. Da li su dozvoljeni troškovi rekonstrukcije /adaptacije objekta koji je vlasništvo poduzeća ili vlasnika? Da li su dozvoljeni troškovi rekonstrukcije/adaptacije objekta koji je u dugoročnom najmu?

(Ukupna investicija se ne sastoji samo od troškova adaptacije nego i nabavke opreme i dr. troškova)

Odgovor:

Da, dozvoljeni su troškovi rekonstrukcije /adaptacije objekta koji je vlasništvo poduzeća ili vlasnika kao i objekta koji je u dugoročnom najmu, s tim da ovi troškovi moraju biti u skladu sa prihvatljivim projektnim aktivnostima i relevantni za povećanje konkurentnosti poduzeća, prema odjeljku 2.1.5. Priručnika za korisnike razvojnog fonda. Svakako pogledajte i odjeljke 2.1.7. i 2.1.8. - prihvatljive i neprihvatljive troškove.

Pitanje:

3. Prilikom predaje dokumentacije navodite da na koverti mora biti naveden referentni broj javnog poziva – o kojem broju je riječ, ne možemo da ga pronađemo na javnom pozivu?

Odgovor:

Referentni broj naveden je na prvoj stranici prijavnog obrasca: Referentni broj: RF-GS-1/12.

Pitanje:

4. Pozdrav, imam jedno pitanje vezano za ovaj natječaj, navedeno da je se mogu prijaviti samo poduzeća, da li je moguće natječaju pristupiti kao udruga građana sportski klub koji ima plan da se bavi promocijom i izvedbom avanturističkih sportova (biciklo, planinarenje, kajak, paragliding, rafitng, penjanje, obuke ronjenja, skokovi iz aviona...) na području hercegovine, ciljana klijentela strani gosti u hercegovini i na hrvatskom primorju. Iz gore navedenog se vidi da je u planu razvijanje i poboljšanje turističke ponude. Problem je jedino sto nismo poduzeće.

Odgovor:

Nažalost, nije moguće na ovaj Javni poziv prijaviti se kao udruga građana. Prema objavljenom Javnom pozivu, korisnici projekata za dodjelu grantova mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz uvjet da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika kao i navedene općine za prihvatljive aktivnosti navedene u projektnoj dokumentaciji.

Pitanje:

5. U slučaju dobivanja granta, kako će mi biti plaćena dobivena sredstva?

Odgovor:

Prema Priručniku, unutar naslova Plaćanja: Ukupan iznos granta biti će uplaćen po podnošenju i odobrenju krajnjeg izvještaja o postignutoj implementaciji projekta.

Znači, podnositelj projektnog prijedloga čiji projekt bude odobren potpisuje ugovor sa REDAH-om, kojim se osiguravaju ugovorne obveze i čime postaje korisnik granta. Korisnik financira troškove svih aktivnosti projekta (i REDAH-ov i svoj dio sufinanciranja projekta) te nakon toga podnosi završno izvješće i popratnu dokumentaciju. Nakon pregleda i odobrenja dokumentacije REDAH će uplatiti iznos dogovoren ugovorom (svoj dio sufinanciranja) na račun korisnika. Sredstva će biti uplaćena sa računa REDAH-a i to projekta Credo Hercegovina.

Ukoliko korisnik osigura garanciju banke na iznos sredstava granta, može mu unaprijed biti  isplaćeno100% od ukupno odobrene sume.  Zahtjev za avansno plaćanje se može predati uz predočenje bankovne garancije  koja mora da važi mjesec dana duže od datuma završetka projekta.

Pitanje:
 
6. Zanima me da li je za natječaj unutar grant sheme Razvojnog fonda u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ nužna potvrda iz MIO/PIO o izmirenim obavezama, s obzirom na to da MIO/PIO izdaje te potvrde samo do 31.12.2010, a kasnije je nadležna Porezna Uprava?

Odgovor:

Među pratećom dokumentacijom potrebnom za natječaj unutar grant sheme Razvojnog fonda u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ potrebno je i Uvjerenje nadležnog organa o izmirenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca, koje izdaje Porezna uprava.

Pitanje:

7. U priručniku za korisnike javnoga fonda, točka 2.1.1. je navedeno da firma mora imati minimalno 5 uposlenih radnika. Naša firma trenutno broji 4 stalno uposlena i planiramo da uposlimo još 4 nova radnika u periodu 06/08 2012. godine. Vrlo smo zainteresirani za grant sredstva posto maksimalno ulažemo u širenje poslovanja i nove tehnologije, stoga Vas molimo da nam pojasnite da li možemo konkurirati ili ne?

Odgovor:

Prema uvjetima ovoga Javnog poziva, korisnici projekata za dodjelu grantova (mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području neke od općina iz regije Hercegovina, iz odabranih 5 sektora), trebaju da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika pri predavanju projektnog prijedloga. Bez toga uvjeta nažalost prijava neće biti tretirana kao prihvatljiva.

Pitanje:

8.  Poduzeće je građevinska firma koja razvija pogon metalne industrije. U registraciji piše da je registrirana za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova. Upravo se gradi objekt Bravarske radionice dimenzija 24mx12,6m u koji ce se kupiti tokarski stroj, glodalica i ostali bravarski strojevi. Naravno da se uskoro planira i zapošljavanje bravara. Svrha radionice je proizvodnja metalnih kalupa za proizvodnju betonskih elemenata i dr. Molim Vas dajte mi samo komentar može li se poduzeće prijaviti u ovaj navedeni program. 

Odgovor:

Da, prema uvjetima ovoga Javnog poziva i Priručnika prihvatljivi podnosioci projektnih prijedloga su poduzeća registrirana na području regije Hercegovina sa djelatnošću unutar pet prioritetnih, najdinamičnijih sektora koje podržava projekt CREDO Hercegovina. Isto tako, oblast projektnog prijedloga mora biti u skladu sa prioritetima CREDO Hercegovina projekta tj. iz tih pet industrijskih sektora.

Pitanje:

9. U tijeku nam je usklađivanje statističkog broja na Općinskom sudu, i nisam sigurna da li će novo rješenje biti gotovo do kraja roka za apliciranje na navedeni natječaj. Zanima me da li je nepravilno predati ovjerenu kopiju (ne stariju tri mjeseca) sadašnjeg rješenja.

Odgovor:

Prihvatljivost Vaše aplikacije procjenjivati će se prema dokumentaciji (kao i popratnoj dokumentaciji) koju predate, među kojom će biti i ovjerena kopija (ne starija tri mjeseca) sadašnjeg rješenja.

Pitanje:

10.  Molimo da nam date odgovor na pitanje koje se tiče sufinanciranja projekata u okviru projekta "Credo Hercegovina". Da li korisnici projekta mogu biti MSP samo iz sektora Metal, Turizam, Plastika, guma, Proizvodnja sira i Informacijsko - komunikacijski sektor? Da li to znači da MSP koja se bave ostalim djelatnostima koja ovdje nisu nabrojana ne mogu aplicirati na isti?

Odgovor:

Prema uvjetima ovoga Javnog poziva, korisnici projekata za dodjelu grantova (mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području neke od općina iz regije Hercegovina), trebaju da budu unutar navedenih pet sektora djelovanja koje podržava projekt CREDO Hercegovina i da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika. Stoga nažalost MSP koji obavljaju djelatnosti iz ostalih sektora na ovaj poziv ne mogu aplicirati.

Pitanje:

11.  Da li poduzeće koje će raditi rekonstrukciju objekta treba već da ima urađen idejni projekt?

Odgovor:

Nije obavezno da uz prijavu projektnog prijedloga bude dostavljen već urađen idejni projekt, ali svakako aktivnosti predviđene projektom trebaju biti dugoročno održive i kompletne do kraja vremena realizacije projekta, te imati sve relevantne dokumente i dozvole.

Pitanje:

12. Zanima nas dali grant sredstva možemo iskoristiti za kupnju polovne opreme?

Odgovor:

To može biti prihvatljiv trošak unutar projektnog prijedloga, ukoliko je u skladu sa kriterijima ovoga Javnog poziva i stavkama navedenim u točkama 2.1.5. i 2.1.7. Priručnika za korisnike Javnoga fonda, kao i sa procedurama nabavke opreme, navedenima u poglavlju 2.5. Priručnika za korisnike Javnoga fonda.

Pitanje:

13. Prema prijavnom obrascu za grant sredstva Credo Hercegovina, u 5.2.2. se traži da se navedu Izvor(i) financiranja za 2009. godinu. Da li je potrebno napraviti isto za 2009., 2010. i 2011., ili se radi o nekakvom tipfeleru?

Odgovor:

U naslovu 5.2.2. prijavnog obrasca za grant sredstva Credo Hercegovina traži se da se navedu Izvor(i) financiranja za prethodnu financijsku godinu. Radi se o greški, navedeno 2009 umjesto 2011, na čemu se izvinjavamo i svakako zahvaljujemo na pitanju te ispravljamo ukazanu grešku.

Pitanje:

14. Krajnji rok za predaju Ponedjeljak 16.4.2012. do 16h u prostorijama REDAHA ili poštom?

Odgovor:

Kako je navedeno u poglavlju 2.2.3. Priručnika za korisnike Razvojnog fonda, krajnji rok za prijem projektnih prijedloga za ovaj Javni poziv je 16.04.2012. godine. Prijave dostavljene kurirom ili osobno trebaju biti predane najkasnije toga dana do 16 sati u navedeni ured REDAH-a dok prijave poslane preporučenom poštom trebaju imati pečat pošte sa najkasnijim datumom 16.04.2012.

Pitanje:

15. U formi budžeta nisu nigdje navedeni troškovi: Struje (misli se na troškove struje u proizvodnji), režija, Amortizacije, i sl. Pod kojom budžetskom linijom se navode ovi troškovi da li pod tačkom 4. Ostalo ili?

Odgovor:

U dijelu budžeta pod 2.4. Ostalo - potrebno je navesti ostale troškove aktivnosti direktno vezane uz opremu i investicije koje se nabavljaju ovim projektom. U dijelu budžeta pod 3. Ostali troškovi, usluge - nakon stavke 3.5. potrebno je navesti ostale troškove aktivnosti koje nisu obuhvaćene naslovima od 3.1. do 3.5., grupirane od 3.6. pa nadalje, a koji se direktno odnose na prijedlog projekta koji prijavljujete.

Pitanje:

16. Prijavna dokumentacija i prateća mora biti podnesena 1 original i 3 kopije, npr. kopiju ID broja ovjerimo u gradskoj upravi i ona se sada smatra kao original, da li sljedeće tri kopije isto moramo ovjeriti ili je dovoljno kopirati ovjerenu?

Odgovor:

Prema poglavlju 2.2.3. Priručnika za korisnike Razvojnog fonda, prijavna dokumentacija (obrazac za prijavu, budžet i prateća dokumentacija) mora biti ispunjena i dostavljena u štampanoj verziji, u jednom originalu, 3 kopije i u elektronskoj formi. Za kopije dokumenata dovoljno je kopirati original ili ovjerene dokumente.

Pitanje:

17. Ako će podnositelj ukupnu investiciju financirati djelom iz Razvojnog Fonda, djelom iz vlastitih sredstava,
djelom iz kreditnih sredstava, na koji način upisati  ova kreditna sredstva kad u prijavnom obrascu postoje samo dvije opcije: Razvojni Fond i Vlastito učešće?

Ukupna vrijednost projekta/aktivnosti(A) - ........... KM.

Traženi iznos sredstava od Ugovorne strane (B) - ........... KM.

% financijskog učešća podnositelja projektnog prijedloga u projektu - .........%.

Odgovor: Podnositelji projektnih prijedloga u prijavnom obrascu i budžetu navode dvije opcije: traženi iznos sredstava od razvojnog fonda i vlastito učešće, tj. financijsko učešće podnositelja projektnog prijedloga (u kome su sadržana sredstva kojima raspolaže nosilac projekta kao što su i vlastita i kreditna/sredstva dugovanja). 

Pitanje:

18. Da li u obrascu gdje piše <…obrazložiti> nastavljamo pisati u zagradi tako da čitav tekst koji pišemo ostaje žut, italic, Times New Roman 11?

Odgovor:

Možete se držati zadanog fonta i njegovih opcija dok je žuta oznaka polja koje treba ispunjavati, radi napomene: Tamo gdje vidite  < ... > (markirano žutom bojom), unesite informacije koje su relevantne za pitanje koje se odnosi na Vaše aktivnosti.  Riječi umetnute u [ ] trebaju biti uključene samo ukoliko je neophodno, dok se paragrafi osjenčani sivom bojom trebaju dodati u izuzetnim slučajevima a koji su određeni izričitim zahtjevom.

Pitanje:

19. Da li partneri na projektu moraju dostavljati istu dokumentaciju kao i aplikant?

Odgovor:

Zavisi o kojoj je dokumentaciji riječ. Prema Priručniku za korisnike Razvojnog fonda, prijavni obrazac za podnošenje projektnih prijedloga mora popuniti nosilac projekta, dok partneri trebaju ispunjavati iste uvjete kao i podnositelji projektnih prijedloga-nositelji projekta te posjedovati profesionalne sposobnosti i kvalifikacije potrebne za uspješnu realizaciju kompletnog projekta. Unutar prijavnog obrasca potrebne su i informacije o partnerima i Izjava o partnerstvu. Pogledajte poglavlja 2.1.3., 2.1.6. i 2.1.7. kao i tabelu evaluacije unutar Priručnika za korisnike Razvojnog fonda. Što se tiče prateće dokumentacije, svakako pogledajte poglavlje 2.2.2. sa obavezama podnositelja projektnih prijedloga i njihovih partnera.

Pitanje:

20. Možemo li Vam mailom dostaviti na uvid i pregled koncept projektne aplikacije, za eventualne primjedbe i moguće dopune?

Odgovor:

Prema procedurama i pravilima ovoga Javnog poziva sve projektne prijedloge podnosioci trebaju dostaviti do navedenog krajnjeg datuma u zatvorenoj koverti zajedno sa ostalom traženom (popratnom) dokumentacijom. Koverte / projektni prijedlozi biti će otvarani i procjenjivani tek nakon završenog procesa Javnog poziva, na sastanku komisije. Pitanja ili nejasnoće vezane uz prijavu možete uputiti na službene e-mail adrese REDAH-a do 7 dana prije završetka Javnog poziva. Nažalost, aplikacije dobivene mailom ili nepotpune ne smijemo komentirati niti pregledavati.   

Pitanje:

21. Vezano uz Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje u okviru projekta CREDO Hercegovina molili bi Vas da nam odgovorite na pitanje da li nužno znači ako registrirani podnositelj zahtjeva je registriran pod djelatnošću "Trgovina" da ne može konkurirati na natječaju (2.1.2, stavka pod a)? Navedeno pitamo iz razloga što se pod navedenom djelatnošću može promovirati turizam u regiji, pogotovo vinski turizam, što je cilj našeg idućeg projekta. Naime, u fazi izrade je naš idući projekt darovnog dućana, koji će objediniti eno ponudu Bosne i Hercegovine (pogotovo vinarije iz Hercegovine) sa ostalim inozemnim vinima. Isto tako, u navedenom dućanu ponuđeni bi bili vinski katalozi, kao i knjige o vinima, te kompletan asortiman potreban za konzumiranje vina (čaše, dekanteri i slično). Smatramo da spomenuti projekt, gdje će se također zaposliti novi djelatnici, itekako doprinosi turizmu Hercegovine, iako je navedena djelatnost poduzeća registrirana pod trgovinom. U nadi da ćete nam uskoro odgovoriti na upit, kako bi bili spremni za eventualno prikupljanje dokumentacije, srdačan pozdrav.

Odgovor: 

Nažalost, Prema pravilima ovoga Javnog poziva, kako je navedeno u članu 2.1.2. Priručnika za korisnike Razvojnog fonda, potencijalni podnositelji projektnih prijedloga i partneri ne mogu sudjelovati na Javnom pozivu ili dobiti sredstva u slučaju da im je osnovna djelatnost trgovina.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO