Pitanja i odgovori za drugi javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje u okviru projekta „credo hercegovina“ financiranog od strane švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – sida

 

1. pitanje:

Poštovani,

naša kompanija proizvodi ulja i maziva, također vrši zbrinjavanje rabljenih

ulja kroz reciklažni tehnološki proces, da li mi možemo učestvovati na ovom

natječaju za grant sredstva? Trenutno planiramo certifikaciju po Iso 9001 i

14001, i nabavku neke opreme za reciklažu emulzija za obradu metala.Trenutno

imamo 10 zaposlenih i firma posluje pozitivno od 1996 god.

Srdačan pozdrav,

Odgovor:

Poštovani,

kao što je navedeno u Priručniku Grant sheme Razvojnog fonda:

2.1.1  Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga / korisnici (koji mogu konkurirati)

Prihvatljivi korisnici Fonda su:

1) MSP  unutar 5 (pet) prioritetnih, najdinamičnijih sektora djelovanja koje podržava projekt CREDO Hercegovina:

Metal,

Plastika i guma,

Turizam, (Sektor Turizma je izuzet iz ovog Javnog poziva, te će biti predmetom naknadno objavljenog poziva.)

Proizvodnja sira,

Informacijski i Komunikacijski sektor.

registrirani na području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz uvjet da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika, što vrijedi za sektor metala i plastike, najmanje tri zaposlena radnika, što vrijedi za IKT sektor te u sektoru proizvodnje sira najmanje jednog zaposlenog što vrijedi isključivo za prerađivače/proizvođače koji prerađuju minimalno 500 litara mlijeka dnevno.

Potrebno je da registracijski dokumenti Vašeg poduzeća dokazuju kako je Vaše poduzeće registrirano za jednu od djelatnosti iz prihvatljivih sektora.

Dakle, Vaše poduzeće pripada sektoru metala ukoliko se bavi preradom ili proizvodnjom metala.

Komisija za odabir prijedloga projekata za sufinanciranje će na osnovu registracijskih dokumenata Vašeg poduzeća ocijeniti jeste li prihvatljiv korisnik ili ne.


2. pitanje:

Poštovani,

Naše poduzeće osnovano je u lipnju 2012. kao drušvo s ograničenom odgovornošću. Temeljna djelatnost društva je informiranje, umrežavanje i edukacija. Društvo sada djeluje kroz rad na dva portala a u doglednoj budućnosti svoju djelatnost planira razvijati kroz projekte kao što su Gospodarski klub, Video vijesti  i Internet trgovinu naših autohtonih rukotvorina (nošnje, opanci, terluci, sinije, diple, gusle, bukare isl.)

Shodno navedenim aktivnostima, zamolili bi vas da nam date povratne informacije možemo li aplicirati za neku od oblasti iz vašeg poziva?

Odgovor:

Poštovani,

kao što je navedeno u Priručniku Grant sheme Razvojnog fonda:

2.1.1  Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga / korisnici (koji mogu konkurirati)

Prihvatljivi korisnici Fonda su:

1)     MSP  unutar 5 (pet) prioritetnih, najdinamičnijih sektora djelovanja koje podržava projekt CREDO Hercegovina:

•           Metal,

•           Plastika i guma,

•           Turizam, (Sektor Turizma je izuzet iz ovog Javnog poziva, te će biti predmetom naknadno objavljenog poziva.)

•           Proizvodnja sira,

•           Informacijski i Komunikacijski sektor.

registrirani na području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz uvjet da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika, što vrijedi za sektor metala i plastike, najmanje tri zaposlena radnika, što vrijedi za IKT sektor te u sektoru proizvodnje sira najmanje jednog zaposlenog što vrijedi isključivo za prerađivače/proizvođače koji prerađuju minimalno 500 litara mlijeka dnevno.

Potrebno je da registracijski dokumenti Vašeg poduzeća dokazuju kako je Vaše poduzeće registrirano za jednu od djelatnosti iz prihvatljivih sektora.

Komisija za odabir prijedloga projekata za sufinanciranje će na osnovu registracijskih dokumenata Vašeg poduzeća ocijeniti jeste li prihvatljiv korisnik ili ne.


3. Pitanje

Poštovani,

moj prijatelj ima obrtničku djelatnost u Mostaru. Obzirom da pripada grupaciji obrade metala i

upošljava 15 radnika molim Vas da mi odgovorite da li ima pravo aplicirati na

DRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE u okviru projekta

„CREDO Hercegovina“ financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – Sida.

 

Odgovor:

Poštovani,

molimo Vas da na našoj web stranici www.redah.ba preuzmete projektnu dokumentaciju te pročitate Priručnik za korisnike Razvojnog fonda i obratite pozornost na točke:

2.1.1  Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga / korisnici (koji mogu konkurirati)

Prihvatljivi korisnici Fonda su:

1) MSP  unutar 5 (pet) prioritetnih, najdinamičnijih sektora djelovanja koje podržava projekt CREDO Hercegovina:

Metal,

Plastika i guma,

Turizam, (Sektor Turizma je izuzet iz ovog Javnog poziva, te će biti predmetom naknadno objavljenog poziva.)

Proizvodnja sira,

Informacijski i Komunikacijski sektor.

registrirani na području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz uvjet da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika, što vrijedi za sektor metala i plastike, najmanje tri zaposlena radnika, što vrijedi za IKT sektor te u sektoru proizvodnje sira najmanje jednog zaposlenog što vrijedi isključivo za prerađivače/proizvođače koji prerađuju minimalno 500 litara mlijeka dnevno.

2) Općine/opštine: Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic

2.2.2 Prateća dokumentacija

Uz prijavne obrasce, prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga moraju priložiti sljedeću prateću dokumentaciju:

1. Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji i identifikacijskom broju (u slučaju partnerstva za svakog od partnera);

2. Ovjerenu  kopiju izvatka  iz sudskog registra, sa  šiframa djelatnosti, ne  stariju od  3 (tri) mjeseca;

3. Ovjerenu kopiju posljednjeg godišnjeg izvještaja i završnog računa (bilanca uspjeha, bilanca stanja / proračun za prethodnu financijsku godinu);

4. Uvjerenje nadležnih poreznih uprava o izmirenim poreznim obvezama  (direktnih i  indirektnih poreza ), ne starije od 3 (tri) mjeseca;

5. Listu osiguranih lica obveznika izdanu od Porezne uprave

6. Uvjerenje nadležnog organa o izmirenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca.

7. Potvrdu o likvidnosti po transakcijskom računu, izdanu od banke, s evidencijama blokada u posljednjih 6 mjeseci.

8. Za sektor sira potrebno je dostaviti dokaz o dnevnoj preradi/proizvodnji mlijeka (minimalno 500 litara dnevno). Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

Kopiju evidencije o otkupu sirovog mlijeka od kooperanata

Kopiju potvrde od institucije nadležne za davanje subvencija/premija na mlijeko sa navedenim količinama otkupljenog mlijeka

Kopiju evidencije/dnevnika o proizvodnji i preradi mlijeka.

 

Ove dokumenti trebaju pratiti zadnjih 6 mjeseci proizvodnje/prerade mlijeka.

Dodatna dokumentacija može se tražiti u skladu sa potrebama projekta i evaluacije.

Komisija za odabir prijedloga projekata za sufinanciranje će na osnovu dostavljenih dokumenata Vašeg poduzeća ocijeniti jeste li prihvatljiv korisnik ili ne.

 

4. Pitanje

Poštovani,

Budući da naše poduzeće ima uvjet da prikaže projekt za Javni poziv za Razvojni fond za sufinanciranje u okviru projekta Credo Hercegovina

slobodni smo da Vam postavimo par pitanja.

1. Naše društvo spada u  sektor plastika i guma ,trenutno uposlena 22 djelatnika , planira nabavku novog postrojenja u vrijednosti cca 200.000,00 KM

Budući da planiramo (već smo u pregovorima sa dobavljačem postrojenja )jedan dio izmiriti novčano preko banke u ovom slučaju 66.000,00eura (129084,78 KM) a ostatak planiramo izmiriti međusobnim prebijanjem tj.kompenzacijom za isporučena dobra i usluge prema dobavljaču,a maksimalni iznos koji bi eventualno dobili kao grant iznosi 18.000,00 KM  zanima nas dali  je ovakav projekt i način plaćanja prihvatljiv?

2. Pri popunjavanju obrazaca zanima nas da li polja označena žuto nadopunjamo podacima i ostavljamo sve označeno žuto ili bez ispune?

3. Da li popunjavamo samo prijavne obrasce ili popunjavamo i dokumente za odobrene grantove?

Unaprijed zahvaljujemo

 

Odgovor:

Poštovani,

prema Priručniku Grant sheme Razvojnog fonda troškovi moraju biti stvarni troškovi korisnika projekta ili njihovih partnera u tijeku realizacije projekta, što možete pročitati u točkama kopiranim  u daljnjem tekstu poruke.

Pri popunjavanju obrasca polja označena žuto nadopunite podacima a žutu ispunu uklonite.

Za projektni prijedlog su Vam potrebni prijavni obrasci i prateća dokumentacija a dokumenti za odobrene grantove su potrebni u slučaju da Vaš projekt bude odobren i krene se u potpisivanje ugovora.

2.1.7  Prihvatljivi  troškovi

Samo “prihvatljivi troškovi” mogu biti uzeti u obzir za dodjelu sredstava. Pod ovim troškovima se podrazumijevaju isključivo troškovi aktivnosti koji proizlaze iz ostvarivanja projektne intervencije. Pored navedenog, dodatni uvjet za prihvaćanje troška je dokaz o nastanku/ realizaciji istog. Ovi troškovi su detaljno navedeni u nastavku.

U interesu kandidata je dostaviti  realan i racionalan budžet.

Da bi troškovi bili prihvatljivi mora se voditi računa o sljedećem:

troškovi moraju biti zaista neophodni za realizaciju projekta, moraju biti realni, specificirani u projektnom prijedlogu i sastavni su dio Ugovora (Aneks B – budžet za realizaciju aktivnosti);

troškovi moraju biti stvarni troškovi korisnika projekta ili njihovih partnera u tijeku realizacije projekta, za kriterije prihvatljivosti navedene u odjeljku 2 ovog priručnika;

troškovi moraju biti evidentirani u računovodstvenim ili poreznim dokumentima korisnika ili njegovih partnera, moraju biti detaljni i lako provjerljivi, a originali dokumenata i računa trebaju uvijek biti dostupni radi eventualne provjere;

Troškovi moraju nastati samo u periodu realizacije projekta.

Pod navedenim uvjetima i onda kada je to od značaja za poštivanje postupka za dodjelu granta, prihvatljivi direktni troškovi obuhvaćaju troškove koji su neophodni za realizaciju projekta (npr. troškovi nabavke opreme, nove ili polovne, plaćanja usluga itd, pod uvjetom da odgovaraju tržišnim vrijednostima).

2.1.8 Neprihvatljivi troškovi

Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:

revizija financijskog poslovanja;

troškovi financijskih garancija;

troškovi plaće zaposlenika (ne odnosi se na novozaposlene u okviru predložene projektne intervencije);

troškovi zakupnine;

dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugova;

kamatna zaduženja;

stavke koje se već financiraju iz nekog drugog projekta;

troškovi kupovine zemljišta ili zgrada;

troškovi gubitaka zbog kursnih razlika ili troškovi bankovne provizije;

troškovi koji su nastali izvan vremena implementacije projektne aktivnosti.

 

5. Pitanje:

Postovani,

Imam jedan upit za Vas, interesira me da li se na ovaj javni poziv mogu prijaviti i Javne Ustanove koje se bave kultutrom.

Mislila sam na ovaj poziv:

DRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – Sida

 

Odgovor:

Poštovana,

na našoj web stanici možete preuzeti projektnu dokumentaciju u kojoj se nalazi i Priručnik za korisnike Razvojnog fona, gdje možete pročitati koji su to prihvatljivi podnosioci prijedloga/korisnici:

2.1.1  Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga / korisnici (koji mogu konkurirati)

Prihvatljivi korisnici Fonda su:

1) MSP  unutar 5 (pet) prioritetnih, najdinamičnijih sektora djelovanja koje podržava projekt CREDO Hercegovina:

Metal,

Plastika i guma,

Turizam, (Sektor Turizma je izuzet iz ovog Javnog poziva, te će biti predmetom naknadno objavljenog poziva.)

Proizvodnja sira,

Informacijski i Komunikacijski sektor.

registrirani na području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz uvjet da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika, što vrijedi za sektor metala i plastike, najmanje tri zaposlena radnika, što vrijedi za IKT sektor te u sektoru proizvodnje sira najmanje jednog zaposlenog što vrijedi isključivo za prerađivače/proizvođače koji prerađuju minimalno 500 litara mlijeka dnevno.

2) Općine/opštine: Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic

Korisnici fonda moraju biti izravno odgovorni za pripremu i provođenje projektnih aktivnosti, a ne posrednici.

 

6. Pitanje

Vezano za DRUGI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – Sida  molim Vas da mi odgovorite na slijedeće pitanje.

Oblasti projektnih prijedloga moraju biti u skladu sa prioritetima CREDO Hercegovina projekta tj. iz sljedećih industrijskih sektora:

 

•         Metal,

•         Plastika i guma,

•         Turizam, (Sektor Turizma je izuzet iz ovog Javnog poziva, te će biti predmetom     naknadno objavljenog poziva.)

•         Proizvodnja sira,

•         Informacijski i Komunikacijski sektor.

 

Poduzeće XY  d.o.o. namjerava povećati konkurentnost  Jačanjem tehnoloških i inovacijskih kapaciteta kroz ulaganje u novu opremu i uvođenje novih proizvodnih linija i novih tehnologija

Konkretno poduzeće namjerava nabaviti mašinu za savijanje i rezanje lima CNC, čime bi se omogućilo i upošljavanje dva nova radnika.

Direktor firme je već uradio niz pripremnih aktivnosti u cilju nabavke potrebne oprem ( dobavlja, servis, garancije, smještaj i dr.)

Djelatnost poduzeće je :  Postavljanje električnih instalacija i oprem , šifra 45.310 prema statistici

U prilogu je i Rješenje iz kojeg možete vidjeti navedene šifre djelatnosti.

Moje konkretno pitanje je :

Pojam Metal je širok pojam, u ovom slučaju poduzeće nabavlja  opremu baš vezanu za metalnu industriju (savijanje i sječa lima)

Da li poduzeće XY doo može aplicirati na vaš javni poziv?

 

Odgovor:

Navedena aktivnost jeste među prihvatljivim aktivnostima za sufinanciranje unutar ovoga Javnog poziva za navedeni sektor, prema oblastima projektnih prijedloga.

Međutim, prema priloženom dokumentu nije vidljivo da Vaša tvrtka može biti prihvatljiv korisnik unutar ovoga Javnog poziva.

Naime, prihvatljivi korisnici za sufinanciranje iz sredstava u okviru ovoga Javnog poziva, prema članu 2.1.1. Operativnog priručnika, su unutar 5 prioritetnih, najdinamičnijih sektora djelovanja koje podržava projekt CREDO Hercegovina. Dakle, Vaša tvrtka treba biti registrirana i za obavljanje djelatnosti unutar jednoga od tih 5 prihvatljivih sektora.

 

Pitanje:

Smatramo da djelatnost kojom se bavi firma XY doo  pripada metalnom sektoru.

Naše mišljenje je da djelatnost:  postavljanja električne instalacije i opreme, elektroinstalacijski radovi, postavljanje instalacije za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i grijanje pripada Metalnom sektoru.

Posebno sto poduzeće XY  d.o.o. namjerava povećati konkurentnost  Jačanjem tehnoloških i inovacijskih kapaciteta kroz ulaganje u novu opremu i uvođenje novih proizvodnih linija i novih tehnologija

Konkretno poduzeće namjerava nabaviti mašinu za savijanje i rezanje lima CNC, čime bi se omogućilo i upošljavanje dva nova radnika.

 

Odgovor:

Svakako, prema ovome Javnom pozivu pozvani su svi potencijalni korisnici da predaju svoje projektne prijedloge koje će razmotriti i ocijeniti eksterna Komisija Razvojnog fonda.

Komisija će ocjenjivati, u skladu sa ciljevima Credo projekta te prioritetinim ciljevima Razvojnog fonda, prihvatljivost projektnih prijedloga kao i njihovih podnositelja. Ocjenjivat će se prema kriterijima navedenima u članu 2.1. Operativnog priručnika, prema pravilima evaluacije navedenima u članu 2.3. Operativnog priručnika.

 

7. Pitanje

Molimo odgovor na pitanje: da li preduzeće koje se bavi i prodajom i proizvodnjom stvari od plastike i aluminijuma može biti prihvaćeno u CREDO? Ovo pitam zato što stoji da preduzeće ne može imati osnovnu djelatnost trgovina ako želi aplicirati za CREDO a znamo da većina proizvođača u BiH ujedno i prodaje ono sto proizvodi pa tako da je teško u potpunosti ispuniti ovaj kriterij. Znaci, ova firma prodaje i svoje proizvode koje proizvode ali i proizvode drugih proizvođača.

 

Odgovor:

Da, poduzeće koje se bavi proizvodnjom i prodajom (proizvođači koji plasiraju i proizvode drugih proizvođača uz svoje) unutar sektora plastike jeste među prihvatljivim korisnicima te može aplicirati unutar ovoga Javnog poziva.

Međutim, prema Operativnom Priručniku za grant shemu, unutar člana 2.1.2. poduzeća koja su registirana za obavljanje sljedećih osnovnih (glavnih) djelatnosti: trgovina i igre na sreću, nisu prihvatljiva poduzeća unutar ovoga javnog poziva.

Pitanje:

Ukoliko se mi kao izvođači izrade softvera (za firmu iz Hercegovine koja udovoljava uslovima iz CREDO-a) pojavljujemo u projektu da li smo tretirani kao partneri? Dakle, mi smo isporučioci usluge i logično je da nismo partneri ali da provjerim jer ako bi ste nas tako tretirali ta firma ne bi mogla da aplicira.

 

Odgovor:

Isporučioci usluge / dobavljači ne mogu biti tretirani kao partneri.

Prema članu 2.1.3 Priručnika za korisnike, ukoliko partneri učestvuju u kreiranju i realizaciji projekta moraju ispunjavati iste uvjete kao i podnositelji projektnih prijedloga-nositelji projekta.

 

Pitanje:

Da li izvršioci usluge, u ovom slučaju izrada i uvođenje softvera, mogu biti i iz drugog dijela BiH ili moraju biti iz Hercegovine?

Pošto u aplikaciji se ne traže podaci o izvršiocu usluge a traže se podaci o partnerima, da li ipak treba negdje napisati podatke o izvršiocima usluge uvođenja softvera?

 

Odgovor:

Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga kojima prijedlozi budu odobreni, u periodu realizacije projektnih aktivnosti odabirati će pružatelje usluga za odobrene aktivnosti kao i sve dobavljače, prema uvjetima koji se odnose na implementaciju projekta, prema Članu 2.5  Operativnog priručnika.

 

8. Pitanje

Da li je moguće sufinancirati licenciranje Microsoft proizvoda (Windows i Office i sl.) u firmama koje zadovoljavaju kriterije?

 

Odgovor:

Molimo Vas da pogledate član 2.1.5. Priručnika za korisnike gdje ćete naći popis prihvatljivih aktivnosti za sufinanciranje za svaki od 5 prihvatljivih sektora.

 

9. Pitanje

Mogu li se prijaviti na javni konkurs za dodjelu grant sredstava, vodim eko-farmu kao obrt, javite mi odmah!??

 

Odgovor:

Prema ovome Javnom pozivu u sektoru proizvodnje sira prihvatljivi korisnici trebaju imati najmanje jednog zaposlenog što vrijedi isključivo za prerađivače/proizvođače koji prerađuju minimalno 500 litara mlijeka dnevno.

 

10. Pitanje

 

molimo vas da nam odgovorite na neka pitanja za "credo hercegovina projekt" po pitanju prateće dokumentacije :

1. gdje  je  dovoljno  ovjeriti  uvjerenje  o poreznoj registraciji i identifikacijski broj u općini ili negdje drugo.

2. u ovjerenom ispisu iz sudskog registra je više šifri djelatnosti a u  obavještenju   iz  statistike  hnž  je  usko  precizirana  šifra podrazredne djelatnosti. u koliko je ista neophodna, gdje je potrebno ovjeriti.

3. s  obzirom  da  završni  račun  za 2012 se predaje do 28.02.2013 u koliko isti ne bude završen do predaje dokumenata , da li se predaje završni rač.za 2011 god. ili mora biti predan završ.za 2012.

4.  u  dok.prijavni  obrazac  za  grant sredstva na str.10 pog.5.2.1 nalazi se tabela u kojoj se popunjavaju financijski podaci. da li se ovi    podaci   za  2010 i 2011 god.popunjavaju i ako se kod prateće dok.predaju podaci o završnom rač.za 2012.god.

 

Odgovor:

Ovdje su odgovori na Vaša pitanja, numerirana prema Vašim upitima:

1. Dokumenti trebaju biti ovjereni u bilo kojem uredu nadležnom za ovjeru dokumentacije.

2. Pogledajte član 2.2.2 Operativnog priručnika, gdje je navedeno koju dodatnu dokumentaciju trebate priložiti uz prijavne obrasce.

3. Prema Operativnom priručniku, unutar člana 2.2.2 trebate dostaviti ovjerenu kopiju posljednjeg godišnjeg izvještaja i završnog računa (bilanca uspjeha, bilanca stanja / proračun za prethodnu financijsku godinu).

4. Da, podaci unutar Prijavnog obrasca popunjavaju se prema priloženoj tablici.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.