Plastičari Hercegovine posjetili plastičare Gračanice

U okviru projekta „Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine – CREDO Hercegovina“, koji provodi Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH), a financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvitak – Sida, u petak 05.10.2012.godine u prostorijama poduzeća Helioplast u Gračanici održan je radni sastanak plastičara iz Hercegovine i plastičara iz Gračanice.

Na sastanku se razgovaralo o zakonu o upravljanju otpadom, kao i o pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i nedostacima istih, kako bi se omogućila nabavka sirovina iz recikliranog otpada i uspostava tržišta reciklažne plastike. REDAH je angažovao pravnog eksperta koji treba da kreira inicijativu prema federalnom ministarstvu okoliša i turizma na osnovu pozitivnih zakonskih propisa iz EU, kao i na osnovu realnih zahtjeva proizvođača iz ovog sektora, a sve u cilju kvalitetnijeg sakupljanja i reciklaže plastike, kako bi se ista vratila u proces proizvodnje, a okoliš zaštitio.

Nadalje, razgovarano je o potrebi za udruživanjem plastičara iz BiH radi zaštite interesa proizvođača proizvoda od plastike. Sastanku su prisustvovali predstavnici poduzeća Weltplast, Lončar Plast, Ro-Kut, Helioplast, Plamingo, Variplast, Plastika Božić, Plastex, Bema Ba kao i predstavnici razvojnih agencija REDAH i NERDA.

gracanica 2


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.