Plastičari održali sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma

U okviru projekta „Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine – CREDO Hercegovina“, koji provodi Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH), a financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvitak – Sida, u četvrtak 20.12.2012.godine u prostorijama privredne / gospodarske komore FBiH održan je radni sastanak predstavnika plastičara sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma. 

Na sastanku se razgovaralo o zakonu o upravljanju otpadom, kao i o pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i nedostacima istih, kako bi se omogućila nabavka sirovina iz recikliranog otpada i uspostava tržišta reciklažne plastike. REDAH je angažovao pravnog eksperta koji je kreirao inicijativu prema federalnom ministarstvu okoliša i turizma na osnovu pozitivnih zakonskih propisa iz EU, kao i na osnovu realnih zahtjeva proizvođača iz ovog sektora, a sve u cilju kvalitetnijeg sakupljanja i reciklaže plastike, kako bi se ista vratila u proces proizvodnje, a okoliš zaštitio.

Nadalje, razgovarano je i o donošenju uredbe o obveznicima i načinu plaćanja naknade za plastične kese, te povlastice, odnosno oslobađanja ili olakšice za obveznike plaćanja naknada.

 

Plastičare su predstavljali gospoda Franjo Širić iz tvrtke Weltplast, Pere Lončar iz tvrtke Lončar Plast, Mujo Hasić iz tvrtke Variplast, Ferid Mušanović iz tvrtke FerPlast, Miralem Hrvić iz tvrtke Plastex, te Nevzet Sefo ispred REDAH-a.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma su predstavljali gospoda Edin Terzić, savjetnik ministrice za okoliš i Azra Bašić, stručni savjetnik za upravljanje otpadom.

Sastanak je protekao u veoma konstruktivnoj atmosferi i doneseni su kvalitetni zaključci koji donose obostranu korist, kako proizvođačima proizvoda od plastike, tako i zaštiti okoliša.

fmoit 1


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO