Počela realizacija EU projekta „PODRŠKA MLADIM U ZAPOŠLJAVANJU U IT SEKTORU“

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu, REDAH vodeći partner na EU projektu „Podrška mladima u zapošljavaju u IT sektoru“ je održao, u ponedjeljak 28.03.2022. godine, , inicijalni sastanak sa ostalim članovima Lokalnog partnerstva Mostar.
Na sastanku se raspravljalo o trenutnom statusu projekta, definiranju tima za implementaciju projekta, budućim međusobnim odnosima partnera u implementaciji projekta, o pripremi akcionog plana i dinamike aktivnosti sa jasno definisanim ulogama svakog partnera, te ostalim administrativnim i projektnim aktivnostima važnim u početnoj fazi implementacije.
Cilj projekta je kreiranje i uspostava modela certificiranja i organizacije obuka za IT sektor, koji će svojim pristupom, aktivnostima i provedbom aktivnih mjera zapošljavanja stvoriti povoljnije uslove za direktno zapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na području Mostara i Hercegovine
REDAH zajedno sa partnerima: Grad Mostar, Sveučilište u Mostaru, kompanija IT odjel d.o.o. Mostar i Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK, započinje provedbu projekta koji će trajati 21 mjeseci čija je ukupna vrijednost 400,182 KM, od čega je iznos grant sredstava EU 312.932 KM.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Mostar je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).
Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.
Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.