Poziv hotelima i restoranima za izražavanje interesa

Poštovani,

Ovaj Poziv za izražavanje interesa služi u svrhu podnošenja zahtjeva  u cilju pružanja podrške održivom ekonomskom rastu, većem zapošljavanju i povećanju prihoda domaćinstava u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa projektom koji nosi naziv Fostering Interventions for Rapid Market Advancement (FIRMA). Sponzoriran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), FIRMA je petogodišnji projekat koji je započeo sa aktivnostima u septembru/rujnu 2009. godine. Glavni uredi projekta FIRMA nalaze se u Sarajevu i u Banjoj Luci.

REDAH je odabran da bude koordinator aktivnosti u sektoru turizma za područje Hercegovine, koje provodi Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu.
Projekat FIRMA je raspisao javni poziv za dodjelu grantova koji će se dodjeljivati lokalnim konsultantskim kompanijama koji će vršiti procjenu stanja u preduzećima (hotelima, restoranima isl) u sektoru turizma sa ciljem da se procjeni njihova spremnost za implementaciju standarda HACCP,koji je ujedno i zakonska obaveza. 

Implementacija ovog poziva će se odvijati radi procjene stanja u preduzećima  i izrade akcionog plana.

Cilj akcionih planova je da se preduzeća upoznaju sa očekivanim koracima i troškovima implementacije, kako bi bila u stanju tražiti finansijsku podršku kod drugih organizacija/institucija (ministarstva, donatori isl).  Grantovi FIRMA projekta će podržati aktivnosti u određenom iznosu, pri čemu je oćekivano i finansijsko učešće samih preduzeća (minimalno 25%), što je jedan od kriterija za izbor preduzeća. 

Ova procjena troškova uvodjenja HACCP i sam Akcioni plan će biti smjernica za donošenje poslovne odluke o uvodjenju standarda i certifikaciji.

Molimo da nam najkasnije do 01.07.2010. na e mail [email protected] ili [email protected], ili na fax 036 480 934  javite svoju zainteresiranost za implementaciju standarda HACCP, te status po pitanju uvođenja ovog  standarda, da li eventualno već posjedujete ovaj certifikat?

U slučaju da se javi veći broj zainteresovanih subjekata, vršit će se selekcija po utvrđenim kriterijima.

Srdačan pozdrav!

Voditelj Centra
Ivica Sivrić


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.