Poziv na savjetodavnu radionicu: “Zaštitite vaše poslovanje: Vrijednost prava intelektualnog vlasništva”

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH) i USAID Projekat zaštite prava intelektualnog vlasništva imaju zadovoljstvo pozvati sve zainteresirane na savjetodavnu radionicu  “Zaštitite vaše poslovanje: Vrijednost prava intelektualnog vlasništva” koja će se održati u srijedu  29.09.2010. godine u periodu od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Hotela Ero, Dr. Ante Starčevića, Plavi Salon, Mostar.

Cilj radionice je da potakne dijalog o vrijednostima i značaju prava intelektualnog vlasništva sa aspekta ekonomskog razvoja za sve poslovne subjekte, kao i da definiše mogućnosti povezivanja i  načine komunikacije između kompanija/privrednih subjekata i naučno – istraživačkih i obrazovnih institucija po pitanjima intelektualnog vlasništva. Na radionici će biti predstavljene i novine u zakonodavnim rješenjima u BiH u vezi sa pravom industrijskog vlasništva (patentno pravo, pravo žiga, pravo zaštite industrijskog dizajna, pravo zaštite oznake geografskog porijekla, i pravo zaštite topografije integrisanog kola). Također, učesnicima radionice biće prezentirani  ključni nalazi istraživanja o intelektualnom vlasništvu koje je IPR Projekat nedavno proveo među 380 BiH kompanija, naučno – istraživačkih i obrazovnih institucija.

Učešće na radionici je besplatno.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.