Poziv na seminar „ERP i CRM sustavi kao instrument za povećanje konkurentnosti i bolju unutarnju organizaciju poduzeća“

 

U sklopu projekta „CREDO Hercegovina“ financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – Sida, REDAH organizira seminar na temu „ERP i CRM sustavi kao instrument za povećanje konkurentnosti i bolju unutarnju organizaciju poduzeća“, koji će biti održan na Buni, u prostorijama Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) dana 07.02.2013. s početkom u 10:00 sati.

Što je ERP?

ERP(Enterpreis Resource Planing) predstavlja poslovno rješenje koje omogućava poduzećima automatizaciju i integraciju svih informacija i poslovnih procese u jedan jedinstveni sistem. Unapređenje poslovnih procesa, sistematizacija i standardizacija rada, povećanje produktivnosti samo su neki od prednosti implementacije ERP rješenja.

Što je CRM?

CRM (upravljanje odnosima sa kupcima) nije samo proizvod. To je strategija kojom saznajemo više o potrebama i ponašanju klijenata, s ciljem da s njima ostvarimo jače veze. Radi se o razumijevanju, predviđanju i koncipiranju adekvatnog odgovora na ponašanje klijenta. CRM uključuje tehnologije za organizaciju, automatizaciju i sinkronizaciju poslovnih procesa. Krajnji cilj je pronaći, privući i osvojiti nove klijente, njegovati odnose i zadržati klijente s kojima već poslujemo, smanjiti troškove i povećati profitabilnost jačanjem lojalnosti klijenata.

CRM pomaže marketing sektoru pri identifikaciji i segmentaciji klijenata,

vodi marketing kampanje i generira lead-ove ka prodajnom sektoru pojednostavljujući

postojeće procese, što vodi maksimizaciji profita i većem zadovoljstvu klijenata

Cilj seminara je upoznati polaznike s tehnologijama koje im mogu pomoći u poboljšanju konkurentnosti.

Seminar je namijenjen upravama poduzeća i svima koji rade na poslovima upravljanja i organizacije u poduzeću i to predstavnicima poduzeća iz sektora plastike i metala.

Učešće na seminaru je besplatno.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.