Poziv na seminar ‘’Mala škola Europske Unije’’

REDAH će usrijedu 09.07.2008. i četvrtak 10.07.2008. te u utorak 15.07.2008. i srijedu 16.07.2008. u prostorijama Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu pri REDAH-u na Buni kod Mostara (zgrada Federalnog agromediteranskog instituta) održati seminar Mala škola Europske Unije. Početak seminara je u 10 sati.

 

Seminar organizira REDAH u suradnji sa MICRO edukacijom, članicom MICRO grupe iz Hrvatske, čiji predavači imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih od strane EU, te u provođenju edukacijskog programa na temu EU problematike.

Teme seminara su:

1. dan - Kako prepoznati projekt koji je prihvatljiv unutar nadolazećih natječaja EU?

2. dan - Pisanje projekata 1.dio: Razrada projektne ideje i izrada logičke matrice

3. dan - Pisanje projekata 2.dio: Izrada aplikacije i budžetiranje projekata

4. dan - Provedba projekata sufinanciranih od strane EU

Cilj seminara je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama,

te drugim organizacijama da steknu znanja i vještine koja su im potrebna kako bi se pripremili za izradu EU projekata. Mala škola Europske Unije je prilagođena potrebama jedinica lokalne samouprave i javnim institucijama, educirajući ih o fondovima EU, korištenju financijskih sredstava predpristupnih fondova te izradi projekata koji se mogu prijaviti za sufinanciranje iz tih fondova.

Tokom ovog edukacijskog programa kojeg čine 4 radionice, polaznici će se upoznati sa cijelim procesom pripreme projekta, RADEĆI NA KONKRETNOM PROJEKTU.

Sudjelovanjem u Maloj školi Europske Unije, sudionici ostvaruju sljedeće prednosti:

- Korištenje alata prilagođenih EU projektima

- korištenje interne baze u kojoj će biti svi dokumenti koji su polaznicima potrebni za rad - alate koriste za vrijeme trajanja ciklusa

- Iskusni predavači

- Aplikacija i svi predlošci na lokalnom jeziku kako bi se polaznicima olakšao rad (uz predočenje originalnih verzija na engleskom jeziku)

- Konsultacije sa predavačima tokom seminara.                                      

Prijave za sudjelovanje kao i program seminara možete pronaći na web adresi www.ric.redah.ba, u rubrici Aktualnosti. 

Prijave za sudjelovanje možete poslati najkasnije do ponedjeljka 07.07.2008. do 12.00 sati na faks 036/557-211 ili na e-mail [email protected]
Sudjelovanje u troškovima seminara iznosi 400 KM po sudioniku. Na ovaj način REDAH će pokriti operativne troškove organizacije seminara.

Uplate se vrše na transakcijski račun REDAH-a broj 3381002250653871 - Unicredit Zagrebačka banka, a potvrdu o uplati ponijeti sa sobom na seminar.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.