Praćenje novog opasnog štetnika na povrću

REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu, u saradnji sa kantonalnim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Zavodom za stručnu i savjetodavnu službu HNK, te projektom FARMA (USAID i SIDA) se aktivno uključio u aktivnosti praćenja novog opasnog štetnika južnoameričkog moljca paradajza (Tuta absoluta MEYRICK) .

Pošto se radi o ekonomski značajnom štetniku, koji je nalazi  na listi EPPO A2 kao karantinskski štetnik, čije je prisustvo već zabilježeno u Hercegovini, posebno u zaštićenim prostorima (plastenici, staklenici), pristupilo se praćenju pojave štetnika radi obavještavanja poljoprivrednika i blagovremenog provođenja mjera kontrole.

 

CRRP je za ovu aktivnost ustupio dva uređaja AS-ISS, koji koriste elektronski sistem praćenja pomoću feromonskih klopki i mikro kamera i prenosa podataka do kompjutera.

Ovi uređaji su postavljeni na dvije lokacije u Hercegovini-u Čapljini i u Kosoru, kod Mostara, kako bi se pratilo kretanje štetnika i u koordinaciji sa izvještajno-prognoznom službom reagovalo na pravilan način u skladu sa principima integralne zaštite.

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.