Program za jugoistočnu Europu

Program Jugoistočna Europa ima za cilj razviti transnacionalna partnerstva u pitanjima od strateškog značaja, kako bi se unaprijedio proces teritorijalne, gospodarske i socijalne integracije i doprinijelo koheziji, stabilnosti i konkurentnosti regije. U tu svrhu, Program nastoji realizirati visoko kvalitetne projekte orijentirane na rezultate, strateškog karaktera, bitne za područje programa.

Program Jugoistočna Europa pomaže promoviranju bolje integracije između zemalja članica, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata i susjednih zemalja. Regionalna suradnja u Jugoistočnoj Europi je od suštinskog značaja, bez obzira na različite stupnjeve integracije različitih zemalja. Stabilnost, napredak i sigurnost regije su od značajnog interesa za EU. 
Opći cilj transnacionalne suradnje je poticanje balansiranog teritorijalnog razvitka i teritorijalne integracije unutar područja suradnje. Ovo će se postići povećanjem suradnje širom zemalja članica u pitanjima od strateškog značaja. Transnacionalna suradnja koncentrirana je na sljedeća prioritetna područja, koja su u skladu s djelokrugom rada iz Lisabona i Gothenburga: Inovacija, Okruženje, Pristupačnost i Održivi urbani razvitak. 
Postoji 13 transnacionalnih programa suradnje aktivnih u programskom razdoblju 2007- 2013.  Ono po čemu se Program Jugoistočna Europa razlikuje nije samo broj zemalja koje sudjeluju u njemu, a radi se o 16 zemalja, što ovaj program čini najvećim područjem suradnje, već i po raznolikost zemalja koje sudjeluju. 

Opći cilj

Opći cilj programa je unapređenje procesa teritorijalne, gospodarske i socijalne integracije u Jugoistočnoj Europi i  doprinos koheziji, stabilnosti i konkurentnosti područja putem razvitka transnacionalnih partnerstava i zajedničkog djelovanja u pitanjima od strateškog značaja. 
Uz to, Program transnacionalne suradnje SEE aktivno će zahtijevati puno sudjelovanje zemalja nečlanica u području djelovanja programa koje će imati koristi od vanjske Predpristupne pomoći i Politike financiranja europskog susjedstva. Područje djelovanja programa  smješteno je na jugoistočni rub EU-a,  u kojem su koncentrirane nekolike zemlje kandidati za pristup i zemlje potencijalni kandidati, kao i treće zemlje koji su angažirane u sklopu partnerstva EU-a,  čime ono zalazi duboko iza vanjskih granica EU-a.

Specifični ciljevi

Opći cilj programa podupiru sljedeći specifični ciljevi:
Program će omogućiti inoviranje, poduzetništvo, ekonomiju znanja i informatičko društvo konkretnim aktivnostima suradnje i vidljivim rezultatima.
Program će unaprijediti privlačnost regija i gradova uzimajući u obzir održivi razvitak, fizičku pristupačnost i pristupačnost znanja i kvalitetu okoliša kroz integracijske pristupe i konkretnu aktivnost suradnje i vidljive rezultate. 
Program će potaknuti integraciju podupiranjem balansiranih kapaciteta za transnacionalnu teritorijalnu suradnju na svim razinama. 
Opći i specifični ciljevi Operativnog programa ostvarit će se putem Reduciranja prioriteta, koji različito doprinose specifičnim programskim ciljevima:

Prioriteti reduciranja 1: Omogućavanje inovacija i poduzetništva
Prioriteti reduciranja 2: Zaštita i unapređenje okoliša
Prioriteti reduciranja 3: Unapređenje pristupačnosti
Prioriteti reduciranja 4: Razvitak transnacionalnih sinergija za područja održivog rasta

Više informacija na: www.southeast-europe.net

Download: Program Jugoistočne Europe


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO