Program za konkurentnst i inovacije - CIP

Što je CIP?
Okvirni program konkurentnosti i inoviranja (CIP) usmjeren je na poticanje konkurentnosti europskih poduzeća. Sa malim i srednjim poduzećima (MSP-i) kao njegovom glavnom ciljnom skupinom, ovaj program podržat će inovacijske aktivnosti (uključujući eko-inoviranje), osigurati bolji pristup financijama i pružiti usluge podrške biznisima u regijama. On će ohrabriti bolje prihvaćanje i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) i pomoći razvoju informatičkog društva. Također, on će promovirati povećanu upotrebu obnovljivih energija i učinkovitost energije. Ovaj program je operativan od 2007 g. do 2013 g.

CIP je podijeljen na tri operativna programa:

1. Program poduzetništva i inoviranja (EIP)
•    Bolji pristup financijama za MSP-e kroz zajednička kapitalna ulaganja i instrumente kreditnih garancija
•    Usluge podrške biznisu i inoviranju pružene putem mreže regionalnih centara
•    Promoviranje poduzetništva i inoviranja
•    Podrška eko-inoviranju
•    Podrška kreiranja politike koja potiče poduzetništvo i inoviranje

2. Program podrške politike informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)
•    Razvijanje jedinstvenog europskog informacijskog prostora
•    Jačanje tržišta unutar Europe za ICT i proizvodima i uslugama temeljenim na ICT-u
•    Poticanje inoviranja putem šireg usvajanja ICT-a i investiranja u ICT
•    Razvijanje društva u kojem su informacije uključene a usluge učinkovitije i djelotvornije u područjima od javnog interesa
•    Unapređivanje kvalitete života

3. Europa inteligentno pristupa pitanju energije (IEE)
•    Jačanje učinkovitosti energije i racionalno korištenje izvora energije
•    Promoviranje novih i obnovljivih izvora energije i raznih oblika energije
•    Promoviranje učinkovitosti energije i novih izvora energije u transportu

Više informacija možete dobiti na adresi: www.ec.europa.eu/cip/index_en.htm


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.