ADRIATIC CANYONING:
Duration: 2017-2019 
Value: 1.879.251,32 EUR
Financed by: EU

REDAH je pružio tehničku asistenciju vodećem partneru gradu Široki Brijeg te partneru općini Grude tijekom provedbe projekta ADRIATIC CANYONING.

Projekt je financiran iz INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., u sklopu treće prioritetne osi „Unaprjeđenje razvoja turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine”. Ukupna vrijednost projekta ADRIATIC CANYONING bila je 1.879.251,32 EUR, od čega sufinanciranje iz EU sredstava iznosi 1.597.363,59 EUR. Projekt je proveden na teritoriju tri države. S provedbom je počeo 1. srpnja 2017. godine, a trajao je do 31. prosinca 2019. godine. Nositelj projekta bio je Grad Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), a partneri na projektu bili su Grad Obrovac, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te Grad Drniš (Hrvatska), Općina Grude (Bosna i Hercegovina) i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog (Crna Gora). Opći cilj projekta bio je ojačati i diversificirati turističku ponudu kroz prekogranični pristup i omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine. Postignuti su specifični ciljevi projekta: razviti prekogranični model za bolje upravljanje i promociju aktivnog turizma u jadranskom zaleđu te povećati kvantitetu i kvalitetu turističke ponude i turističkih usluga u jadranskom zaleđu. Projektom se potaknuo razvoj aktivnog turizma na gore spomenutim lokacijama: kanjoni Zrmanje i Čikole u Hrvatskoj, Peć Mlini i Borak u BiH te Orjen i Vrbanj u Crnoj Gori. Projektne aktivnosti uključivale su uređenje male turističke infrastrukture, izradu pojedinačnih Modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa za navedena, projektom zahvaćena područja, izradu Zajedničkog prekograničnog Modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa te niz promotivnih aktivnosti. Uređenjem male turističke infrastrukture navedene destinacije jadranskog zaleđa postale su prepoznatljive outdoor destinacije. Kao takve biti će nadopuna ponudi turistima koji posjećuju jadransku obalu, pozicionirat će se na turističkom tržištu kao prepoznatljive lokacije aktivnog turizma s novim atraktivnim turističkim sadržajima, usmjerenima ciljanim turističkim skupinama željnima aktivnog i adrenalinskog odmora. Izradom Zajedničkog modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa želi se doprinijeti učinkovitijem upravljanju te očuvanju prirodne i kulturne baštine u projektnim područjima.

Association for economic development REDAH
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Economic development association | All rights reserved 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.