„PODRŠKA MLADIM U ZAPOŠLJAVANJU U IT SEKTORU“ – smanjenje nezaposlenosti mladih osoba uz podršku EU
Duration: 21 mjesec 
Value: 200.000
Financed by: EU

REDAH je u partnerstvu sa Gradom Mostarom, Sveučilištem u Mostaru, kompanijom IT odjel d.o.o. Mostar te Službom za zapošljavanje HNŽ/HNK, započeo provedbu projekta koji će trajati 21 mjesec ukupne vrijednosti 400.182 KM, od čega je iznos grant sredstava EU 312.932 KM. Projektom se namjerava smanjiti nesklad između trenutno evidentiranog velikog broja nezaposlenih mladih osoba i izražene potrebe firmi iz IT sektora za određenim profilom zanimanja. Lokalno partnerstvo će planiranim aktivnostima pokrenuti proces koji će stvoriti metode i alate za dugoročnu održivost kroz Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grada Mostara.

Opći/opšti cilj je kreiranje i  uspostava modela certificiranja i organizacije obuka za IT sektor, koji će svojim pristupom, aktivnostima  i provedbom aktivnih mjera zapošljavanja stvoriti povoljnije uslove za  zapošljavanje mladih osoba na području Mostara i Hercegovine.

Kako bi se taj opšti cilj ostvario postavljena su tri specifična cilja:

(1) Lokalnim partnerstvom omogućiti certificiranje dva programa obuka za obrazovanje odraslih za IT sektor;  Time će se otvoriti put i ohrabriti ostali zainteresirani akteri da probleme na tržištu rada rješavaju ovim metodama, jer su se napokon stvorili pravni uvjeti za to u HNK/Ž

(2) Provođenje programa obuke i prekvalifikacije odraslih  za potrebe IT sektora; Tehničkim opremanjem prostora za obuku, izborom kvalitetnog i praktičnog  predavačkog tima će se za 3 zanimanja u 5 ciklusa obuke osposobiti određeni broj mladih nezaposlenih osoba.

(3) Obezbjeđivanje radnih mjesta u firmama u IT sektoru i samozapošljavanja nezaposlenih osoba; Aktivnim mjerama kao što je Sajam zapošljavanja, promotivnim aktivnostima će se prenijeti informacija poslodavcima o dostupnosti osposobljene radne snage za potrebe IT sektora.

 

Provedbom ovog projekta će se postići sljedeći rezultati:

R1.: Uspostavljeno učinkovito lokalno partnerstvo za zapošljavanje

R2.: Certificirana 2 programa obuka

R3.: Organizirane obuke za osposobljavanje nezaposlenih za potrebe IT sektora  i za samozapošljavanje

R4.: Provedeno zapošljavanje za 40 osoba i samozapošljavanje za 8 osoba

 

Tokom projekta su planirane sljedeće aktivnosti:

 • Nabavka opreme
 • Priprema programa obuka.
 • Provođenje obuka (teoretski i praktični dio):
 • WordPress developer -2 ciklusa
 • Digital marketing specijalista -2 ciklusa
 • QA tester- 1 ciklus
 • Organizacija finalnih ispita
 • Izrada LAPZ Grada Mostara
 • Obuka za samozapošljavanje
 • Izrada brošura
 • Grantovi za samozapošljavanje
 • Izrada mobilne aplikacije
 • Promotivne aktivnosti
 • Podrška zapošljavanju

 

Ciljana skupina krajnjih korisnika projekta predstavlja mlade osobe koje su završile formalno srednje obrazovanje s kojim trenutno imaju male šanse za zapošljavanje, a  koje im ipak kroz određene stečene  kompetencije daje preduslove  da budu polaznici  obuka za osposobljavanje u IT sektoru. Ostvarenje rezultata će dovesti do povećanja broja zaposlenih mladih osoba odnosno do njihovog boljeg integriranja u lokalno tržište rada.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Mostar je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Ovaj projekat ima za cilj doprinijeti poboljšanju prilika za zapošljavanje u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba  i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Association for economic development REDAH
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Economic development association | All rights reserved 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.