Prekogranično tematskoturističko odredište: stara uskotračna pruga ĆIRO-ĆIRO II
Duration: 2020-22 
Value: 15,000.00
Financed by: IPA CBC
REDAH je pružio tehničku pomoć u pisanju prijedloga projekata i provedbi projekta. Kroz projekt „Biciklizam kroz povijest - revitalizacija stare uskotračne pruge„ ĆIRO “(ĆIRO I)“, staza ĆIRO u velikoj je mjeri revitalizirana u funkciji biciklističke turističke staze na području BiH i HR, što je prvi korak u razvoju poduzeto je vraćanje ĆIRO-a u „život“. Kroz ovaj projekt cilj je napraviti daljnji korak, ne samo u smislu poboljšanja njegove infrastrukture i podržavanja objekata u funkciji turizma, već i uključivanjem više zemalja (CG, Boko-kotorski zaljev) i razvojem tematske turističke destinacije CB ( CB TTD ĆIRO). Ovim će se postići ukupni cilj projekta - ojačana i diverzificirana turistička ponuda susjednih područja Hercegovine, Dubrovačko-neretvanske županije i Bokokotorskog zaljeva kroz prekogranično tematsko turističko odredište ĆIRO što će doprinijeti povećanju broja dolazaka posjetitelja na projektnom području i u produljenju trajanja njihovog boravka. budžet projekta 1,770,362, od čega za općinu Ravno 509,566,
Association for economic development REDAH
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Economic development association | All rights reserved 2022. | Powered by ITO