Vođenje evidencije farmi za poljoprivrednike
Trajanje: 2011-12 
Vrijednost: 20,000.00
Financira: FARMA I SIDA/USAID
Organizirane I održane obuke za 60 poljoprivrednika o vođenju evidencije farmi u trajanju od 3 dana uključuju završni događaj - dodjela certifikata i organiziranje I izvedba obuka za 40 poljoprivrednika . Trajanje poslovnog planiranja od 3 dana uključuju završni događaj - potvrdu dodjeljivanje
Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO