Projekt „Podrška ranjivim grupama na području općina Konjic i Široki Brijeg kroz podizanje nasada jagodastog voća „

Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu nastavio je sa aktivnostima na  projektu „Podrška ranjivim grupama na području općina Konjic i Široki Brijeg kroz podizanje nasada jagodastog voća „  putem podjele sadnica ciljanoj grupi korisnika, financiran od strane Fondacije za socijalno uključivanje , općina Konjic i Široki Brijeg.

U subotu 13.11.2010 je  isporučeno je preko 12 000 sadnica borovnice, maline kupine, tajberija, ribiza za 11 korisnika sa općine Konjic, koje ce se posaditi na oko 2,5 ha obradivih površina. 

U ponedjeljak 15.11.2010 je isporučeno oko 3 000 sadnica borovnice, maline kupine, tajberija, ribiza za 3 korisnika sa općine Široki Brijeg , koje ce se posaditi na oko 0,7 ha obradivih površina.

REDAH CRRP implementira projekt „„Podrška ranjivim grupama na području općina Konjic i Široki Brijeg kroz podizanje nasada jagodastog voća „ s ciljem smanjenje siromaštva kod ranjivih grupa u ruralnim dijelovima općina Konjic i Široki Brijeg kroz osiguranje stabilnog prihoda u tržišno orijentiranoj proizvodnji jagodičastog voća. Osim sadnica, u sklopu ovoga projekta korisnicima je osigurana i stručna pomoć putem terenskih predavanja  o tehnologiji uzgoja.

Ovakvo partnerstvo REDAH CRRP, Fondacije za socijalno uključivanje i Općina će polučiti održivost projekta i omogućiti daljnji razvoj ovog sektora voćarske proizvodnje u smislu povećanja površina, sufinanciranja, transfera pozitivnih rezultata, te u narednoj fazi iznalaženja zajedničkog tržišta.

jagode 2
jagode 3


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.