Projekt Vaučer shema - Javni poziv za financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte

REDAH objavljuje Javni poziv za financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte u okviru projekta „Vaučer  shema treninga i savjetovanja" kojeg financira Španjolska agencija za međunarodnu suradnju - AECID

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima u regiji Hercegovina kroz sustav savjetovanja od strane obučenih i akreditiranih konzultanata.
U projektu postoje dvije vrste subvencija i to:
- 100% subvencija za savjetovanje start-up tvrtki (koje su registrirane unutar zadnje dvije godine);
- 50% subvencija za savjetovanje postojećih tvrtki (koje posluju više od dvije godine).
Maksimalan iznos subvencije za korisnike projekta je 3.000,00 KM.
Ukupan budžet osiguran za dodjelu subvencija unutar ovoga javnog poziva je 100.000,00 KM.

II. KORISNICI PROJEKTA I SELEKCIJA
Korisnici projekta za dodjelu subvencija su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području regije Hercegovina.
Za dodjelu sredstava neće se moći prijaviti poduzetnici iz sektora trgovine i ugostiteljstva (kao što su hoteli, barovi, restorani, prodavaonice, lutrija i slične ekonomske grane) te tvrtke s velikim profitom, proizvođači oružja, kao i tvrtke koje zagađuju okoliš.U slučaju da se prikupi više prihvatljivih prijava nego što ih budžet za vaučere može podnijeti, REDAH ima pravo provesti selekciju potencijalnih klijenata, koristeći sljedeće prioritete pri odabiru korisnika, prema važnosti:
- Djelatnost korisnika spada u proizvodne djelatnosti;
- Djelatnost korisnika spada u polje inovacija, istraživanja i razvoja;
- Korisnik pripada manje povoljnim i manje aktivnim skupinama čiji su predstavnici omladina, žene, ruralni poduzetnici, invalidi.
REDAH će također obratiti pažnju da korisnici Vaučer sheme budu jednoliko i ravnomjerno raspoređeni po cijeloj regiji Hercegovina.

III. PODRUČJA PRUŽANJA USLUGA
Područja pružanja konzultantskih usluga:
- Grafički dizajn
- Marketinško planiranje i istraživanje
- Upravljanje i organizacija MSP
- Poslovno planiranje
- Upravljanje i razvoj ljudskih resursa
- Upravljanje prodajom i nabavom
- Tehnološka podrška (ICT)
- Računovodstveno / financijsko savjetovanje
- Financijsko / porezno savjetovanje
- Prodaja i prodajni menadžment
- Razvoj proizvoda
- Sustavi kvalitete (ISO, HACCP, ...)
- Pravno savjetovanje
- Izrada investicijskih planova
- Proizvodno-tehnološko savjetovanje (Drvo prerada)
- Uvođenje novih tehnologija - CAD projektiranje
- Web dizajn
- Internet marketing i konzalting
- Zaštita na radu i zaštita od požara
- Arhitektonske usluge

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Korisnici projekta dužni su dostaviti sljedeće:
1. prijavnica (obrazac REDAH-a);
2. rješenje o registraciji;
3. identifikacijski broj;
4. bilancu stanja - zaključno s 31.12.2008. i bilancu uspjeha za period 01.01.2008. - 31.12.2008. (primjenjivo za mala i srednja poduzeća,)
odnosno završno porezno izvješće za 2008. godinu - prijavu za razrez poreza na dobit za 2008. godinu s prilogom (primjenjivo za obrte).

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama REDAH-a ili na web adresama www.redah.ba i www.ric.redah.ba unutar Aktualnosti.
Zahtjev na propisanim obrascima, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostavljati na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH
Bulevar narodne revolucije br. 17,
88 000 Mostar

ili u prostorije gospodarskih odjela općina unutar regije Hercegovina s naznakom „Vaučer  shema treninga i savjetovanja - financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte".
Ovaj javni poziv otvoren je do 31.12.2009. godine ili do isteka sredstava ukupnog budžeta ovoga javnog poziva.
Procjena korisnika i  odobravanje sredstava će se obavljati odmah prema primitku prijavne dokumentacije. 

Preuzimanje prijavne dokumentacije


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.