PROJEKTI
REDAH priprema i provodi planove i projekte od značaja za regiju, te pruža pomoć lokalnim i regionalnim partnerima, organizacijama i institucijama u osmišljavanju, pripremi i provedbi njihovih razvojnih projekata.

REDAH je akreditiran od strane Izaslanstva Europske komisije u BIH da obavlja nadgledanje projekata koji se provode u regiji Hercegovina, a financirani su iz sredstava Europske komisije, čime se osigurava da se projekti provode u skladu s predviđenim procedurama i zahtjevima.

U okviru svoje misije i definiranih ciljeva REDAH provodi svoje aktivnosti s ciljem ispunjavanja prioriteta definiranih u Regionalnoj razvojnoj strategiji kao osnovi svoga rada. Sve aktivnosti su utemeljene na prethodnim analizama i utvrđenim potrebama.
Stalno
aktivn
i
projekti
TRENUTNI PROJEKTI
„PODRŠKA MLADIM U ZAPOŠLJAVANJU U IT SEKTORU“ – smanjenje nezaposlenosti mladih osoba uz podršku EU
Financira: EU
REDAH je u partnerstvu sa Gradom Mostarom, Sveučilištem u Mostaru, kompanijom IT odjel d.o.o. Mostar...
200.000
21 mjesec
Save the Children -ENVISION projekt
Financira:
REDAH je u okviru projekta ENVISION koji provodi Save The Children, dobio ugovor za izradu...


Plan upravljanja biciklističkom stazom ĆIRO
Financira: EU i GIZ
Tokom ljeta 2022. REDAH je u suradnji sa biciklističkim klubom Hercegovina Bike, a financiran od...


ZAVRŠENI PROJEKTI
pretraga
Kategorije
  • Sve
  • Turizam (15)
  • Ruralni razvoj (18)
  • Poljoprivreda (11)
  • Poduzetništvo (12)
  • Lokalni razvoj (23)
  • Ekologija (4)
  • Edukacija (21)
ADRIATIC CANYONING:
Financira: EU
REDAH je pružio tehničku asistenciju vodećem partneru gradu Široki Brijeg te partneru općini Grude tijekom...
1.879.251,32 EUR
2017-2019
ĆIRO- PUTEVI SVJETSKE BAŠTINE
Financira: EU4Bussines
Projekt „ĆIRO – PUTEVI SVJETSKE BAŠTINE“ promovira kulturalni turizam i turizam na otvorenom duž stare...
377,395
2020-22
CB-GREEN; Prekogranična - mreža zelenih, obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti
Financira: EU
Zaštita i očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim regijama Zadarske županije...
299,880.00
2015-17
Via Dinarica Treninzi za pružatelje usluga i habove
Financira: UNDP
Stručnjaci REDAH-a održali su pet dvodnevnih edukacija za pružatelje turističkih usluga u prirodi-korinike UNDP-ov projekta...
14,608.00
2021
Škola agroturizma/ruralnog turizma
Financira: SWG
REDAH je uz potporu Stalne radne skupine za regionalni ruralni razvoj (SWG RRD) organizirao Školu...
4,000.00
2020
Usluge eksperta za biciklizam i Bike Friendly Standard za projekat Cycling Rural
Financira: IPA CBC MN-BH
REDAH je za Ured za europske integracije pri Vladi Županije Zapadnohercegovačke organizirao obuke za biciklističke...
7,500.00
2020-22
Obrazovanje za održivi razvoj baštine UNESCO
Financira: UN Peacebuilding Fund
Cilj projekta je doprinijeti ostvarivanju nacionalnih ciljeva u obrazovanju za održivi razvoj, povezivanjem mladih i...
15.215
2020-21
Podrška poljoprivrednim klasterima u Hercegovini
Financira: FARMA II
Potpora registriranim poljoprivrednicima, poduzetnicima, zadrugama, udrugama i poduzećima u olakšavanju pristupa visokokvalitetnim savjetodavnim i /...
26,650.00
2021
Potpora poljoprivrednim zadrugama u Hercegovini
Financira: FARMA II
Glavni cilj je sustavno podizati razinu i kvalitetu znanja, vještina, svijesti ciljne skupine korisnika kroz...
42,120.00
2020
Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.