Rang lista polaznika obuke Digital Marketing Specijalista

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH objavljuje rang listu od 15 polaznika prvog ciklusa obuke za digital marekting specijalistu.

Obuka za digital marketing specijalistu počinje u srijedu 23.11.2022. godine, od 10 do 12,30 h, u prostorijama IT odjel d.o.o. na adresi Kneza Branimira 2b, Mostar.

 

Redni broj Ime kandidata  

Mjesto

1 Kristina Vujević Mostar
2 Anamarija Rosić-Milinković Mostar
3 Anja Kazić Mostar
4 Emira Tipura Mostar
5 Suadina Šuta Mostar
6 Katarina Zovko Mostar
7 Nina Sivrić Ramadanović Mostar
8 Nikolina Zovko Mostar
9 Ivona Mandić Mostar
10 Mario Kolobara Mostar
11 Marina Krešić Mostar
12 Kristina Džidić Mostar
13 Smiljka Gordić Mostar
14 Anja Marić Mostar
15 Ajla Sarić Mostar

 

Obrazloženje:

Prijave za stručne obuke su pristigle po osnovu javnog poziva za za učešće u programu obuke za zanimanja: digital marketing specijalista, QA (Quality Assurance) tester i wordpress developer.

Javni poziv je objavljen 13.10.2022.godine, a rok za podnošenje prijava je bio 28.10.2022. u 15:00 h.

Način prijave je bio elektronski, tj kandidati su se prijavljivali putem online google obrasca.

Kriteriji za odabir polaznika su uključivali:

  1. socijalne kriterije, gdje je za svaku kategoriju predviđen po jedan bod:

-žene,

-mladi do 30 godina,

-osobe sa invaliditetom,

-manjine.

  1. Tehničke kriterije, gdje je bodovanje od 1 do 5 za svaku kategoriju:

-Poznavanje rada na računaru,

-Poznavanje engleskog jezika,

-Prethodno iskustvo,

-Poznavanje programskih jezika.

Kandidati su bili dužni, pored svojih ličnih podataka, dostaviti i sljedeće dokumente:

  • Potvrda o prebivalištu
  • Dokument o pripadnosti nacionalnoj manjini (ako je primjenjivo)
  • Uvjerenje o invaliditetu (ako je primjenjivo)
  • Dokaz– potvrda o statusu nezaposlenosti na evidencijama službi za zapošljavanje sa područja Hercegovine.

Komisija sastavljena od predstavnika projektnih partnera je provela administrativnu provjeru pristiglih prijava i konstatovala da je u predviđenom roku prispjelo ukupno 98 prijava.

Nakon pregleda prijava, komisija je odlučila da je administrativne uslove zadovoljilo ukupno 75 kandidata, od čega :

-21 kandidat za obuku digital marketing specijalista

-36 kandidata za obuku QA tester

-18 kandidata za obuku wordpress developer.

Svi kandidati koji su zadovoljili kriterije administrativne provjere su bili obaviješteni o terminu usmenog intervjua radi finalne selekcije polaznika.

Nakon intervuja koji su održani, 10, 11 i 15.11. 2022. godine, komisija je sačinila rang listu kandidata koji će biti pozvani na obuke., te će se polaznicima poslati obavještenje o terminu obuke.

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, zajedno sa partnerima: Grad Mostar, Sveučilište u Mostaru, kompanija IT odjel d.o.o. Mostar i Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK, provodi projekat koji će trajati 21 mjesec, a čija je ukupna vrijednost 400.182 KM, od čega je iznos grant sredstava EU 312.932 KM.

Cilj projekta je kreiranje i uspostava modela certificiranja i organizacije obuka za IT sektor, koji će svojim pristupom, aktivnostima  i provedbom aktivnih mjera zapošljavanja stvoriti povoljnije uslove za direktno  zapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na području Mostara i Hercegovine.

Projekat se realizira u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II“koji finansira Europska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.