REDAH: 17 osoba steklo zvanje HACCP menadžer

U Mostaru, u Centru za ruralni razvoj i poljoprivredu na Buni,  17. marta/ožujka je završena petodnevna edukacija za zvanje HACCP menadžer (savjetnik za kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane i bolesti prenosivih hranom) čiji su organizatori bili Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj Hercegovine (REDAH) i Sarajevska konsultantska kuća Bio-Base d.o.o.

Seminar na temu ''HACCP sistem i njegova implementacija''  se održao u dva dijela: 11. i 12. te 15. i 16. marta/ožujka, zahvaljujući kojem 17 sudionika je  steklo zvanje ''HACCP menadžer''.

Ovo je prvi put da REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu sudjeluje i da je omogućio osposobljavanje i edukaciju za 17 osoba da dobiju zvanje ''HACCP menadžer''.

Seminar je imao za cilj osposobiti polaznike kao savjetnike da mogu samostalno implementirati, održavati i unapređivati sustav upravljanja zdravstvenom sigurnosti hrane u svojim tvrtkama kao i u svom profesionalnom radu. Zvanje je primjenjivo u implementaciji i održavanju HACCP sustava koji je postao zakonska obveza a čijom se implementacijom ispunjavaju i inspekcijski zahtjevi. Na seminaru je bilo prisutno 17 učesnika koji dolaze iz javnog i privatnog sektora. Uglavnom su to: veterinari, agronomi, kemijski inženjeri, inženjeri prehrambene tehnologije, profesori , marketinški stručnjaci i sl.

Lista učesnika seminara ''HACCP sustav i njegova implementacija'' za zvanje ''HACCP Menadžer'':

1. Alma Bevrnja Vlastita edukacija

2. Esma Žuna Vlastita edukacija

3. Mr. Jasminka Klarić, Univerzitet Džemal Bijedić

4. Dr. Smail Klarić, Univerzitet Džemal Bijedić

5. Mustafa Zorlak Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK, Travnik

6. Adijana Jaganjac Vlastita edukacija

7. Amela Ferizović Perspektiva-Inženjering d.o.o. Visoko

8. Borislav Čolak Ministarstvo gospodarstva ŽZH

9. Mladen Arelić Hotel ERO, Mostar

10. Goran Vukoje Mljekara Pađeni, Bileća

11. Seno Macić OMV BiH

12. Maja Čomić GEORAD d.o.o Tuzla

13. Aliosman Čomić GEORAD d.o.o. Tuzla

14. Edin Fočić UNDP BiH

15. Zvonimir Faletar Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK/Ž

16. Vedad Pinjo UNDP BiH

17. Lejla Islambegović-Pinjo M.I. ''Zmajevac-Franca'', Zenica

Projekt ''HACCP sistem i njegova implementacija'' je u skladu sa smjernicama Vijeća Europe o higijeni hrane, Zakonom o hrani BiH, Zakonom o veterinarstvu BiH i priznat je međunarodni standard za hranu.

Nakon uspješno odslušanog seminara polaznicima su dodijeljeni  međunarodni TÜV certifikati za zvanje "HACCP Menadžer''.

Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu u skladu sa svojim planovima i aktivnostima planira organiziranje istih i sličnih seminara te edukacijskih treninga.

Sve informacije o budućim aktivnostima možete pronaći na web stranici www.redah.ba, te na kontakt telefon 036/480 934, 480 935.

 Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.