REDAH na Konferenciji „Uloga civilnog sektora u ruralnom razvoju Zapadnog Balkana“

Predstavnik  REDAH-a je prisustvovao Konferenciji „Uloga civilnog sektora u ruralnom razvoju Zapadnog Balkana“, koju je  organizirala Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Stalnom radnom grupom za ruralni razvoj Jugoistočne Evrope – SWG rrd, a koja se održala  u Nikšiću, 6.juna 2012. godine.

Cilj konferencije bio je podrška procesu unapređenja i provođenja inicijativa civilnog društva u oblasti ruralnog razvoja na Zapadnom Balkanu i jačanje njihove međusobne komunikacije, sa posebnim osvrtom na mogućnosti realizacije prekograničnih (CBC) projekata.

Na konferenciji je  predstavljeno trenutno stanje kapaciteta i modeli organiziranja civilnog društva iz oblasti ruralnog razvoja na Zapadnom Balkanu, aktualna regulativa kojom se u zemljama na Zapadnom Balkanu osigurava  financiranje projekata iz oblasti ruralnog razvoja (poljoprivreda i turizam). Predstavnik REDAH-a je prezentirao trenutno stanje u Bosni i Hercegovini vezano za ovu  tematiku, kako i sam način rada i vrste aktivnosti koje  provodi REDAH. Osim predstavnika iz BiH  konferenciji su bili prisutni predstavnici Crne Gore,Srbije,Makedonije i Albanije ,te  predstavnika nevladinih organizacija - budućih članica Mreže učestvovati i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, MIDAS programa, Ministarstva održivog razvoja i turizma, SWG rrd, GiZ, SNV i lokalnih uprava sa sjevera Crne Gore.

Konferencija je završena svečanim potpisivanjem pristupnica članica Mreže za ruralni razvoj Crne Gore i protokola između Mreže za ruralni razvoj Crne Gore i ministarstava poljoprivrede i ruralnog razvoja i turizma i zaštite životne sredine.

ruralni razvoj2


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.