REDAH nastavio sa obukom o vođenju evidencija na farmi

REDAH-ov  Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu nastavio je sa obukom za poljoprivrednike o osnovama vođenja evidencija na farmi, na području Livna 8 i 9 februara i Nevesinja 10 i 11 februara 2011.

Predavanja su  organizovana su u partnerstvu sa Udruženjem LINK Mostar, u sklopu  projekta FARMA, kojeg finansiraju USAID i SIDA.

Stručnjaci Centra su prenijeli poljoprivrednicima osnove vođenja evidencija kao praktičnog alata za planiranje poljoprivredne proizvodnje kao i za praćenje ključnih ekonomskih pokazatelja poslovanja gazdinstava.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO