REDAH objavio Izlaganja s konferencije „Konkurentnost gospodarstva BiH i izazovi ulaska Republike Hrvatske u EU za BiH“.

Konferenciju na temu ''Konkurentnost gospodarstva BiH i izazovi ulaska Republike Hrvatske u EU na BiH'', s ciljem da se dodatno aktualiziraju ključna pitanja vezana za učinke ulaska Republike Hrvatske u EU na gospodarstvo BiH, održana je u Mostaru u okviru 15. Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2012, dana 29. ožujka 2012. godine u 11 sati.

Na skupu su obrađene teme gospodarskih aspekata pristupanja Republike Hrvatske u EU i odnosa sa BiH, učinaka ulaska Republike Hrvatske u EU na izravna strana ulaganja u BiH, očekivanih trendova u vanjskotrgovinskoj razmjeni Republike Hrvatske i BiH, nakon ulaska Republike Hrvatske u EU, institucionalnih izazova EU tržišta za BiH, te je li ulazak Republike Hrvatske u EU prilika ili izazov za BiH.

REDAH je iskoristio priliku te na konferenciji prezentirao rezultate projekta CREDO Hercegovina, te analize odabranih sektora: prerada metala, prerada plastike, proizvodnja sira i IK sektor.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici vlada, relevantnih ministarstava, načelnici općina, predstavnici organizacija i gospodarstvenici kao i NJ.E. Bosse Hedberg, Veleposlanik Kraljevine Švedske u BiH.

Treba naglasiti da je konferencija privukla značajnu pažnju javnosti i medija zbog aktualne i interesantne teme, te zbog sudjelovanja eminentnih eksperata koji su aktivno sudjelovali u radu konferencije. Stoga je REDAH pripremio ovu publikaciju sa svim prezentiranim materijalima i predavanjima sa konferencije. Publikacija bi trebala biti korisna svima koji se u narednom periodu budu bavili problematikom vezanom za učinke ulaska Republike Hrvatske u EU na gospodarstvo BiH.

U svakom slučaju radi se o temi koja u narednom periodu zahtijeva aktivan angažman relevantnih predstavnika svih razina vlasti u BiH kako bi se olakšalo poslovanje domaćim firmama.

Nadamo se da je konferencija REDAH-a jednim dijelom doprinijela aktualiziranju teme i  dala određene preporuke za rješavanje problematike.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.