REDAH objavljuje JAVNI POZIV za financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte u Vaučer sheme treninga i savjetovanja

Asocijacija za ekonomski razvitak REDAH objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte u Vaučer  shemi treninga i savjetovanja u okviru projekta CREDO Hercegovina financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima u regiji Hercegovina kroz sustav savjetovanja od strane obučenih i akreditiranih konzultanata, u iznosu od maksimalno 50% ukupnih troškova usluga.

Financijski iznos subvencije za korisnika Vaučer sheme može biti maksimalno:

5.000,00 KM za konzultantske usluge iz područja Sustavi kvalitete i Uvođenje novih tehnologija i

3.000,00 KM za konzultantske usluge iz ostalih područja navedenih pod točkom III ovoga poziva.

II. KORISNICI PROJEKTA

Kroz ovaj projekt REDAH ima za cilj povećati konkurentnost i rast malih i srednjih poduzeća (MSP) u najdinamičnijim sektorima odabranima temeljnom analizom i to:

Metal

Turizam

Plastika i guma

Proizvodnja sira

Informacijsko-komunikacijski sektor.

Korisnici projekta za dodjelu subvencija su mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području regije Hercegovina, uz uvjet da imaju najmanje tri zaposlena radnika.

U slučaju da se prikupi više prihvatljivih prijava nego što ih budžet za vaučere može podnijeti, REDAH ima pravo provesti selekciju potencijalnih korisnika, koristeći ciljeve projekta kao prioritete pri odabiru korisnika i to da će tražene konzultantske usluge korisniku stvoriti uvjete za:

- povećanje konkurentnosti;

- stvaranje novih radnih mjesta;

- zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Korisnici Vaučer sheme ne mogu biti MSP registrirani unutar uslužnih sektora kao što su isključivo trgovina - veleprodaje i maloprodaje,  lutrija i slične ekonomske grane. Isključeni su i proizvođači oružja i tvrtke koje su štetne za okoliš ili ga općenito zagađuju.

III. PODRUČJA PRUŽANJA USLUGA

Područja pružanja konzultantskih usluga:

1. Organizacija poduzeća i upravljanje ljudskim resursima

- Unapređivanje organizacije

- Upravljanje i razvoj ljudskih resursa

2. Poslovno i strateško planiranje

- Izrada poslovnih planova

- Izrada investicijskih programa

3. Marketing i prodaja

- Marketinško planiranje i istraživanje

- Internet marketing i konzalting

- Grafički dizajn

- Upravljanje prodajom

4. Financijsko savjetovanje

- Porezno savjetovanje

- Računovodstveno savjetovanje

5. Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija

- Uvođenje novih tehnologija

- Web dizajn

- CAD projektiranje

6. Proizvodno poslovni procesi

- Razvoj proizvoda

- Proizvodno-tehnološko savjetovanje

- Razvoj turističkog proizvoda

7. Upravljanje kvalitetom

- Sustavi kvalitete

8. Specijalističke konzultantske usluge

- Arhitektonske usluge

- Zaštita na radu i zaštita od požara

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici projekta dužni su dostaviti sljedeće:

1. prijavnica (obrazac REDAH-a);

2. rješenje o registraciji;

3. identifikacijski broj;

4. bilancu stanja – zaključno s 31.12.2012. i bilancu uspjeha za period 01.01.2012. – 31.12.2012. (primjenjivo za mala i srednja poduzeća,)

odnosno završno porezno izvješće za 2012. godinu – prijavu za razrez poreza na dobit za 2010. godinu s prilogom (primjenjivo za obrte).

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama REDAH-a ili na web adresi: www.redah.ba; www.ric.redah.ba.

Zahtjev na propisanom obrascu, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH

Kneza Mihajla Viševića Humskog 11,

88 000 Mostar

 

s naznakom „Prijava na Vaučer shemu treninga i savjetovanja - financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte“. Ovaj javni poziv otvoren je do 30.09.2013. godine ili do isteka raspoloživih sredstava unutar Razvojnog fonda Credo Hercegovina projekta. Konzultantske usluge / projekti odobreni unutar ovoga poziva trebaju biti završeni do 30.10.2013. Procjena korisnika i odobravanje sredstava će se obavljati odmah prema primitku svake pojedine prijavne dokumentacije.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.