REDAH održao trening u Trebinju za korisnike projekta Via Dinarica

REDAH je nastavio provedbu obuka za korisnike projekta Via Dinarica-pružaoce usluga turizma u prirodi.
Dvodnevni trening koji je održan u Trebinju 1.12. i 2.12. 2021. godine obuhavtio je korisnike sa područja Trebinja, Gacka, Kalinovika, Ravnog, Stoca i Foče.
Učesnici radionice su bili predstavnici planinarskih društava, pružalaca usluga smještaja, nacionalnih parkova, organizacija koje se brinu od prirodnom i istorijskom naslijeđu, udruženja pčelara, proizvođača tradicionalnih proizvoda, suvenira, koji su svi dio lanca vrijednosti Via Dinarica.

Ova obuka je posebno dala naglasak na sljedeće dvije teme:
• Izrada poslovnih planova.
U okviru ove teme obrađen je značaj poslovnih planova i projektnih aplikacija u kontekstu spremnosti i podobnosti za privlačenje donatorskih sredstava. Korisnici su upoznati sa elementima projektnog prijedloga i poslovnog plana, značaju prikupljanja podataka, analize problema, definiranje potreba, osnovnim teoretskim principima izrade poslovnih planova i projektnih aplikacija, implementaciji i realizaciji, izvještavanju. Također su informisani o mogućim izvorima finansiranja, kao i značaju upravljanja finansijama u domenu održivosti i stvaranja potencijala za poslovni rast i razvoj. U sklopu ove teme pružene su informacije o tome ko im na njihovom lokalitetu može pružiti tehničku pomoć za pripremu, pisanje i realizaciju projekta i poslovnih planova.

• Strategije razvoja turističkih proizvoda – partnerstva, resursi i pristup tržištu.
Od kvalitete turističkog proizvoda zavisi uspješnost rada poslovnog subjekta, tako da se u sklopu ove teme obradio strateški pristup razvoju turističkih proizvoda u kontekstu značaja ovog pristupa od nivoa poslovnog subjekta do viših i širih nivoa, uzimajući u obzir okruženje, vlastite kapacitete i resurse, ali i potencijalne aktere koji se mogu uvezati u turistički proizvod. Učesnici su upoznati sa metodologijom strateškog pristupa, izrade i načina uključivanja u izradu strateških proizvoda/dokumenata za proizvode, firme, lokalne zajednice, regije, sektorskih strategija turizma. Korisnici su takođe upoznati sa osnovnim elementima i metodologijom strateškog pristupa tržištu radi plasmana proizvoda. Obrađeni su specifični modeli razvoja partnerstava koji su bazirani na resursima, a u cilju olakšanog pristupa tržištima kao što je organizacija različitih događaja i slično.

Projekt Via Dinarica implementira i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz financijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu suradnju Republike Italije (AICS).


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.