REDAH organizirao seminar na temu: “Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća“

REDAH je u suradnji s njemačkim društvom za međunarodnu suradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) organizirao dvodnevni seminar na temu: “Važnost poboljšanog pristupa izvorima financiranja za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća“ s fokusom na alternativne izvore financiranja malih i srednjih poduzeća.

Seminar se održao 28. i 29.05.2013. godine u prostorijama Tehnološkog parka INTERA u Mostaru pojašnjen je system funkcioniranja kreditno garantnih fondova i fondova rizičnog kapitala.

Mala i srednja poduzeća izazivaju posebnu pozornost kreatora politike i javnosti. Ona čine najveći dio nacionalnih ekonomija mjereno brojem poduzeća, a u mnogim zemljama kreiraju najveći broj novih radnih mjesta. Među malim tvrtkama krije se i najveći udjel onih koja rastu brže od prosjeka gospodarstva. Isto tako, mala i srednja poduzeća suočavaju se s jačim ograničenjima rasta nego velika poduzeća. Ranjivija su i osjetljivija na lošu regulaciju i druge poteškoće institucionalnog okruženja.

U skladu sa Evropskom poveljom o malim i srednjim poduzećima i Zakonom o malom i srednjem poduzetništvu poboljšanje pristupa izvorima financiranja predstavlja jedan od deset temeljnih principa razvoja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP) i time osnovu za njihov rast i razvitak. Brojni mali i srednji poduzetnici kao jedan od ograničavajućih faktora  njihova rasta i razvitka navode kompleksnost pristupa izvorima financiranja (access to finance).

Stoga je veoma bitno da sadašnji i potencijalni mali poduzetnici i obrtnici bolje upravljaju financijskim rizicima kao značajnim rizicima u ukupnom poslovanju MSP, a predstavnici javnog sektora da su u  mogućnosti bolje razumjeti probleme financiranja MSP, te biti u stanju donositi politike koje će olakšati izvore financiranja MSP u BiH.

intera2 28 05


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO