REDAH posjetio Cisco institut za poduzetništvo u Novom Sadu

U sklopu projekta CREDO Hercegovina, kojeg financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvoj – Sida, predstavnici REDAH-a Ivan Jurilj i Nevzet Sefo su posjetili Cisco institut za poduzetništvo u Novom Sadu, koji je smješten pri fakultetu tehničkih nauka. Predstavnici Cisco instituta za poduzetništvo Bojan Lalić i Uglješa Marjanović su pojasnili principe djelovanja instituta kao i trening module koji su na raspolaganju. Dogovorena je zajednička suradnja i organizacija jednog modula treninga koji će se održati u Mostaru.

Osim toga predstavnici REDAH-a su posjetili i metalni klaster Vojvodine, ICT klaster Vojvodine, kao i razvojnu agenciju Alma Mons u Novom Sadu, gdje je dogovorena suradnja na budućim projektima prekograničnog karaktera.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.