REDAH produžava rok važenja certifikata po Bike Friendly Standardu

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH kao Regionalni tehnički sekretarijat za Bike Friendly Standard, je donijela odluku da produži rok važenja certifikata za 13 objekata koji su certificirani po Bike Friendly Standardu.
U 2020. godini desila se pandemija COVID-19, koja je dovela do značajnog smanjenja broja turista i time umanjila prihode turističkim subjektima kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, turisti su u 2020. godini ostvarili 257 256 posjeta što je manje za 71,7% i 635 172 noćenja što je manje za 66,2% u odnosu na isti period 2019. godine.
Brij noćenja domaćih turista manji je za 40,5%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 76,5% u odnosu na isti period 2019. godine.

Prognoze su da će se situacija vezano za pandemiju polako popravljati, ali veoma sporo, tako da će proći nekoliko godina dok se situacija u turizmu ne vrati u normalno stanje.
Iz tih razloga, REDAH je odlučio da se za sve do sada certificirane objekte produži rok važenja certifikata Bike Friendly Standarda za još jednu godinu.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.