Sastanak regionalnog sektorskog odbora za proizvodnju sira

U okviru projekta Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine (CREDO Hercegovina projekt) koji implementira Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu, a financira Sida (Swedish International Development and Cooperation Agency), 03.06.2013. održan je  sastanak regionalnog sektorskog  odbora za proizvodnju sira. Sastanak je održan u prostorijama farme Vita Vi d.o.o. Višići u Čapljini, a domaćin sastanka je bila mljekara Rakitno d.o.o.Sastanci regionalnog sektorskog  odbora za proizvodnju sira su od izuzetno velikog značaja jer, prije svega, omogućavaju vlasnicima mljekara i sirana s područja Heregovine da razgovaraju o gorućim problemima sektora, te da zajednički pokušaju dati rješenja za iste.

Na ovom sastanku se razgovaralo o nacrtu priručnika dobre proizvođačke prakse, koji se izrađuje u okviru projekta, a čiji je osnovni cilj poboljšanje kvalitete mlijeka. Priručnik je namijenjen mljekarama, njihovim kooperantima, kao i svim drugim proizvođačima mlijeka.

Nakon održanog sastanka članovi sektorskog odbora su imali priliku obići kompletan proizvodni pogon farme Vita Vi d.o.o. u Čapljini, koja je jedan od većih snabdijevača mlijeka za mljekaru Rakitno.

sektor sira 0506

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO