Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj - FP7

Okvirni programi (FP – Framework Programmes) Europske komisije su glavni instrument za financiranje znanstvenih istraživanja u Europi. Na prijedlog Europske komisije, Okvirne programe usvaja Vijeće EU i Europski parlament; traju od tri do pet godina, uz preklapanje zadnje godine prethodnog i prve godine novog programa. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. godine. Programi pomažu pri organizaciji suradnje između sveučilišta, istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja poduzeća), te pružaju financijsku potporu za njihove zajedničke projekte.

Za razliku od prethodnih okvirnih programa, koji su trajali od tri do pet godina, FP7 traje sedam godina, od 1. siječnja 2007. do kraja 2013. godine.

FP7 neće po svom sadržaju, organizaciji i načinu implementacije biti puka kopija prethodnih okvirnih programa, već je predvieno da on bude osnova za potporu aktivnostima predviđenim u dorađenoj Lisabonskoj strategiji.

FP7 je dizajniran tako da poboljša uspješnost u odnosu na prethodne programe, koji su imali za cilj formiranje Europskog istraživačkog područja (European Research Area - ERA) i razvijanje ekonomije Europe utemeljene na znanju.

Sporazumom između Vijeća Europe i Europskog parlamenta usvojen je proračun u visini od 50,521 milijardi eura.

FP7 je podijeljen u 4 specifična programa:

•    SURADNJA – uspostavljanje europskog vodstva u deset tematskih prioriteta, kroz financiranje naučnog istraživanja koje zajednički sprovode organizacije, bez obzira na državne granice
•    KAPACITETI – uspostavljanje vrhunske infrastrukture za europske istraživače
•    IDEJE – autonomno Europsko istraživačko vijeće za jačanje europske znanosti
•    LJUDI – jačanje ljudskih potencijala u okviru europskog istraživanja.

 

DETALJNIJE O FP7:

www.ncp-fp.ba
www.cordis.europa.eu


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.