Sektorski odbor za plastiku posjetio sajam K-online u Dusseldorfu

Od 16.10. do 19.10.2013. godine, članovi regionalnog sektorskog odbora za plastiku u regiji Hercegovina, posjetili su međunarodni sajam K-online 2013, koji se održavao u Dusseldorfu, Njemačka, u sklopu projekta CREDO Hercegovina, kojeg financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvoj – Sida, a provodi Asocijacija za gospodarski razvitak REDAH.

Četverodnevnu studijsku posjetu organizirala je agencija REDAH, a ona je uključivala posjete proizvođačima strojeva i opreme, kao i distributere sirovina i repromaterijala.

Cilj studijske posjete je bio analizirati uspješne poslovne koncepte i identificirati potencijalne poslovne partnere u svijetu koji će biti osnova budućem rješavanju problema u okviru sektora, te koja će osigurati ideje  za nove poslovne korake koji bi vodili ka podizanju konkurentnosti sektora. Studijska posjeta je također bila dobra prilika da tvrtke uspostave kontakte za eventualnu suradnju.

Sudionici posjete su izrazili zadovoljstvo ugovorenim poslovima, jer je sajam u Dusseldorfu najveći sajam plastike u svijetu i iskazali su interes za dalje umrežavanje u Hercegovini kao i s Udruženjem plastičara Europe s kojim su imali sastanak.

duseldorf2


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO