Sektorski odbor za plastiku posjetio sajam Plast 2012 u Milanu

Od 08.05. do 12.05. 2012.godine, članovi regionalnog sektorskog odbora za plastiku u regiji Hercegovina, posjetili su međunarodni sajam Plast 2012, koji se održavao u Milanu, Italija, u sklopu projekta CREDO Hercegovina, kojeg financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvoj – Sida .

Četverodnevnu studijsku posjetu organizirala je agencija REDAH, a ona je uključivala posjete proizvođačima strojeva i opreme, kao i distributere sirovina i repromaterijala. 

Cilj studijske posjete je bio analizirati uspješne poslovne koncepte i identificirati potencijalne poslovne partnere u svijetu koji će biti osnova budućem rješavanju problema u okviru sektora, te koja će osigurati ideje  za nove poslovne korake koji bi vodili ka podizanju konkurentnosti sektora. Studijska posjeta je također bila dobra prilika da tvrtke uspostave kontakte za eventualnu suradnju.

U narednim aktivnostima će sektorski odbor pristupiti izradi plana aktivnosti za naredni period, pri čemu će studijska posjeta biti dobar ogled za postavljanje prioritetnih ciljeva koji će se dostići kroz akcione planove koji trebaju biti napravljeni.

web 1 milano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.