Stanovništvo

Brojstanovnika se procjenjuje na preko 450 tisuća stanovnika (točan broj stanovnika nije moguće utvrditi jer je zadnji popis stanovništva obavljen još 1991. godine), što predstavlja 12 % udjela u ukupnom stanovništvu BiH.  Nacionalnu strukturu stanovništva u Hercegovini čine Hrvati, Bošnjaci, Srbi i ostali.
Stanovništvo pripada Dinarskoj etničkoj skupini i postoje tri nacionalne skupine: Hrvati, Srbi i Bošnjaci. Teški uvjeti za život i brojni ratovi uzrokovali su migraciju stanovništva. Posljednji rat uzrokovao je ozbiljne demografske promjene s dugotrajnim posljedicama.Kada se govori o gustoći u Hercegovini je 1991. godine bilo 994 naseljena mjesta i 127.006 domaćinstava. Prosječna obitelj brojila je 3,97 članova. Danas statistike u BiH nemaju ovih informacija i potrebno je provesti ozbiljna istraživanja kako bi se utvrdilo stvarno stanje u regiji. Prema procjenama prosječna gustoća od 44,08 KM2 u 1991. godini smanjila se na 38,29 stanovnika/km2, što je dokaz odlaska ljudi iz regije. U odnosu na BiH (gustoća 74,2 stanovnika/km2) regija je dosta slabo naseljena.
Stopa nataliteta u 1991. godini u Hercegovini iznosila je 1,94% i 8,71% u 2001. godini. Stopa mortaliteta 1991. godine iznosila je 7,29%, a 2001. godine 7,88. Prirodni rast bio je 6,65 u 1991. godini, a u 2001. godini iznosio je 1,25%. Prirodni rast za cijelu državu iznosio je 1,9% u 2001. godini.

 

 

udio_u_bih_stanovnistvo


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.