U Ljubuškom stručni skup proizvoðača krompira

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja i projekat FARMA u saradnji sa REDAH-ovim Centrom za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) i Savezom poljoprivrednih udruga ŽZH poziva proizvoðače krompira na stručni skup 
na temu "MONITORING KROMPIRA U BIH KAKO BI OSIGURALI PRISTUP TRŽIŠTU EU" koji æe se održati 28.01.2010. godine u Ljubuškom u 14 časova u prostorijama RESTORANU „OHIO“

Cilj ovog skupa jeste da se proizvoðači krompira i ostali akteri upoznaju sa zahtjevima EU, i postojeæim pravilnicima BiH, vezane za karantinske štetočine krompira kao i neophodnim koracima koja BiH mora da poduzme kako bi osigurala pristup domaæeg krompira na tržištu EU. 


DNEVNI RED: 

1. Monitoring krompira – Mr NENAD čOLAKOVIÆ 
2. Synchytrium endobioticum   - Prof. Dr VOJISLAV TRKULJA 
3. Ralstonia solanacearum  - Doc. Dr AMELA PELJTO
4. Clavibacter michiganensis -  Prof. Dr VOJISLAV TRKULJA
5. Globodera rostochiensis i Globodera pallida -  Doc. Dr IVAN OSTOJIÆ 

Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.