CRRP održao terenska predavanja Škole zadrugarstva u Posušju,Livnu i Trebinju

U sklopu Projekta Škole zadrugarstva Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu održao je terenska predavanja u Posušju 25.08., u Livnu 26.08., te u Trebinju 27.08. 2008. godine.

 

Predavanja su bila namjenjena učesnicima sa područja 9 opæina Hercegovine,  sa ukupno 53 prisutnih.

Tom prilikom su predstavljene osnovne informacije o zadrugarstvu, principi zadrugarstva, ciljevi i uloga zadruga u ukupnoj poljoprivrednoj infrastrukturi, moguænosti uspostave zadruga, prava i obaveze zadrugara, način rukovoðenja u zadrugama, te osnovne funkcije skupštine, upravnog i nadzornog odbora, te direktora.

Predavanja æe se nastaviti, u skladu sa dinamičkim planom, u Konjicu 29.08., na Buni-Mostar 01.09. te u Nevesinju 04.09.2008. godine.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ivica Sivriæ, voditelj projekta CRRP, br. tel: 036 480 936, e-mail adresa: [email protected].


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.