REDAH-ov Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu počeo sa obukom za demobilisane vojnike

Projekat CRRP  je, u skladu sa ugovorom potpisanim sa Međunarodnom organizacijom za Migracije-IOM, počeo sa implementacijom programa podrške demobilisanim vojnicima -korisnicima IOM-ovog projekta zbrinjavanja i tranzicije prekobrojnog vojnog osoblja u BiH, te je tako već održao dvodnevne treninge u Bugojnu 28. i 29.07. te u Bihaću 30. i 31.07. 2009. godine.

 

Planirano je u sklopu istog projekta podržati ovaj proces i na području  Srednjebosanskog kantona i područja Foče, pa će se predavanja za korisnike sa ovih područja održati u Vitezu 3. i 4.08. te u Foči 5. i 6.08. 2009. godine.

Predavanje se odnosi na planiranje i upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima, što uključuje različite teme-izrada kalkulacija, strateško planiranje, primjena standarda, pakovanje, upoznavanje sa IPA fondovima i sl.

Osnovni cilj je putem ovih kontinuiranih edukacija sistematski podići razinu znanja, vještina i informiranosti ciljane grupe korisnika kako bi se poboljšalo planiranje, efikasnost, kvantitet i kvalitet proizvodnje i proizvoda kao i konkurentnost - kako pojedinca tako i grupe farmera, što bi kao rezultat imalo povećanje dohotka korisnika, stvaranje bolje veze sa tržištem, širenje poslovne mreže itd.

p7300016


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.