U Konjicu održan sastanak Upravnog odbora REDAH-a

Jučer je u Konjicu održan redoviti sastanak Upravnog odbora REDAH-a na kojem se razgovaralo o aktivnostima REDAH-a u proteklom tromjesečju, te o pripremama za održavanje godišnje skupštine REDAH-a.

Usvojeno je izvješće REDAH-a za proteklo tromjesečje prezentirano od strane izvršnog direktora, te su donesene odluke o pripremama za skupštnu REDAH-a, koja se treba održati do kraja 2008. godine. Također, izvršni direktor je prezentirao nacrt sadržaja poslovnog plana REDAH-a za 2009.-2010. godinu, koji je i usvojen. članovi Upravnog odbora su upoznati i sa aktivnostima koje se planiraju poduzeti do kraja ove godine, s posebnim naglaskom na programe prekogranične suradnje i pripremama koje se poduzimaju vezano uz projekte za ove programe.

Naime, Upravni odbor REDAH-a sastoji se od sedam načelnika općina koje pokriva REDAH, predsjednika gradskog vijeća grada Mostara i predstavnika nevladinog sektora. Sastanci upravnog odbora se, prema dogovoru, uvijek održavaju u različitim općinama koje pokriva REDAH, te je tako ovaj sastanak održan u Konjicu gdje je domaćin sastanka bio načelnik općine Konjic.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO