U MOSTARU ODRŽANA RADIONICA ZA PROGRAM PREKO GRANIčNE SURADNJE HRVATSKA I BIH

MOSTAR - U srijedu 29.10. 2008. u sali Gospodarske komore Federacije BiH održana je radionica za pripremu liste potencijalnih projekata za Program prekogranične suradnje između BiH i Hrvatske. Radionica je organizovana od strane Direkcije za europske integracije i REDAH-a i uz potporu EU CORIN projekta.  

 

Kao zemlja potencijalni kandidat, Bosna i Hercegovina ima pristup EU fondovima unutar IPA komponente II - prekogranična suradnja. Programi prekogranične suradnje pokrivaju period od 2007. do 2013. i osnovni mehanizam za korištenje ovih fondova je dodjela grantova za provedbu odgovarajućih prekograničnih projekata koje trebaju zajednički pripremiti aplikanti s dvije strane granice. Za prekograničnu suradnju između BiH i Hrvatske, program definira 4 specifične mjere:

Mjera 1.1: Izrada zajedničke turističke ponude

Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva

Mjera 2.1: Zaštita prirode i životne sredine

Mjera 2.2: Bolji pristup službama u zajednici u pograničnim područjima (područja: obrazovanje, zdravstvo, lokalna uprava, socijalni razvoj, sport, kultura, itd.)

Radionica za pripremu liste potencijalnih projekata okupila je 60 potencijalnih aplikanata - predstavnika različitih institucija s područja Hercegovine kojima je omogućeno  sljedeće:

- Potencijalni aplikanti su upoznati s okvirom unutar kojega je potrebno pripremiti projektne prijedloge;

- Objašnjen je način za osmišljavanje i razvijanje projektnih ideja;

- Na osnovu dostavljenih projektnih ideja bit će kreirana lista potencijalnih projekata.

Putem kontakata sa različitim institucijama, DEI i REDAH će omogućiti potencijalnim aplikantima u Hrvatskoj da dobiju uvid u pripremljenu listu projekata, koja će biti dostupna na web stranici DEI-a i na taj način bit će sredstvo za omogućavanje uspostavljanja partnerstva sa hrvatskim aplikantima. Nakon ove radionice, Direkcija za europske integracije će zajedno s REDAH-om, i uz podršku EU CORIN projekta organizirati forum za traženje partnera na koji će takođe biti pozvani i hrvatski potencijalni aplikanti.

Svrha održane radionice i budućih događaja ove vrste je pružanje pomoći potencijalnim aplikantima iz BiH da apliciraju na prvi, ali i na sljedeće pozive za projekte i na taj način uspješno iskoriste sredstva predviđena u okviru Programa prekogranične suradnje između BiH i Hrvatske.  

 radionicaˍ1

 

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.