Direktor REDAH-a održao sastanak s Predsjednikom Vlade ŽZH gosp. Zvonkom Jurišićem

Jučer je u Širokom Brijegu održan sastanak između Izvršnog direktora REDAH-a gosp. Ivana Jurilja i Predsjednika Vlade ŽZH gosp. Zvonka Jurišića, na kojem je bilo riječi o aktivnostima REDAH-a i projektima koje REDAH provodi u Hercegovini, kao i o budućim planovima.

Pored toga razgovaralo se i o mogućnostima te potrebi uspostavljanja bližih odnosa između županijskih vlasti i REDAH-a, kako bi aktivnosti REDAH-a bile što učinkovitije. Posebno je bilo riječi o aktivnostima potpore malom i srednjem poduzetništvu, te mogućnostima koje županija i REDAH mogu učiniti kako bi se poslovni ambijent učinio pogodnijim za razvoj poduzetništva i kako bi se privukla domaća i strana ulaganja. S obzirom da REDAH već provodi projekt uspostavljanja Regionalnog info centra u Hercegovini, odnosno podržava uspostavljanje info centara u svim općinama Hercegovine, postoji potreba uključivanja i županijskih razina vlasti u ovaj sustav, kako bi on bio učinkovitiji i kako bi se dodatno poboljšao sustav potpore malom i srednjem poduzetništvu. U tom smislu se razgovaralo i o planovima koje županija ima u segmentu potpore poduzetništvu, te kako REDAH može doprinijeti njihovoj realizaciji. 

Na sastanku je bilo riječi i o mogućnostima koje se Bosni i Hercegovini otvaraju kroz novi IPA Program za 2007-2013. godinu (Instrumenti za predpristupnu pomoć), koji su zamijenili sve dosadašnje programe koje je EU imala za predpristupne zemlje. U tom se smislu posebno razgovaralo o programu prekogranične suradnje, kojem će moći pristupiti institucije i organizacije iz Hercegovine, te mogućnostima koje se pružaju u okviru ove komponente, kao i potrebi pripreme kapaciteta za korištenje sredstava iz ovog programa.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.