Direktor REDAH-a s mladim ekonomistima

MOSTAR- Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru jučer je održano stručno predavanje o poduzetništvu i obrtu koje su vodili Tajnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Jozo Bejiæ i direktor Agencije za regionalni razvoj Hercegovine (REDAH) Ivan Jurilj gdje je studentima predstavljena zakonska regulativa u oblasti malih poduzeæa, te instrumenti podrške razvoju poduzetništva i obrta.

Bejiæ je naglasio je da su aktivnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta uglavnom usmjerene na razvoj poslovnog ambijenta, i to kroz izgradnju infrastrukture te jačanje institucionalne infrastrukture.

Govoreæi o poticajima, Bejiæ je kazao da Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH predviða da se svake godine iz federalnog proračuna izdvoji do 2 posto sredstava za poticaje malim poduzeæima.

Meðutim, u praksi se taj postotak kretao oko 0,35 posto, rekao je Bejiæ, dodavši kako æe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta predložiti izmjenu spomenutog zakona kako bi se osiguralo fiksnih jedan posto za poticaje, što bi u sadašnjim okvirima iznosilo oko 16 milijuna maraka godišnje.

O praktičnim instrumentima podrške koji stoje na raspolaganje poduzetnicima govorio je direktor REDAH-a Ivan Jurilj.

Jedan od tih instrumenata su i fondovi Europske unije, a Bosni i Hercegovini kao zemlji potencijalnom kandidatu za članstvo u Uniji na raspolaganju su dvije komponente Fonda za predpristupnu pomoæ: pomoæ u tranziciji i prekogranična suradnja.

"Druge komponente koje su možda i više usmjerene na razvoj poduzetništva i ruralni razvoj, gdje se uistinu nalazi novac, nažalost nama još nisu dostupne. Ali i u dvije raspoložive komponente postoji značajan segment za razvoj poduzetništva", kazao je Jurilj, naglasivši kako bh. kapaciteti za povlačenje sredstava EU-a i dalje nisu dovoljno razvijeni.

Predavanje je nastavak je suradnje Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta te REDAH-a, koju je 2007. godine pokrenuto na inicijativu profesora Ekonomskog fakulteta Zdenka Klepiæa.

(FENA)


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.