Nastavljen proces akreditacije konzultanata u sklopu projekta „Vaučer shema treninga i savjetovanja"

REDAH je krenuo s novim aktivnostima u sklopu projekta „Vaučer shema treninga i savjetovanja za poslovne subjekte" čiji je cilj jačanje konzultantskog tržišta u Hercegovini, koje se nalazi u razvojnoj fazi začetka, gdje postoji jako malo kvalificiranih konzultanata i tvrtki koje traže spomenute usluge.

Projektom „Vaučer shema treninga i savjetovanja za poslovne subjekte", REDAH nastoji oformiti jedinstvenu bazu konzultanata koju će sačinjavati neovisni konzultanti i konzultantske kuće. Glavni zadatak ove baze bit će pružanje što kvalitetnije savjetodavne pomoći kako potencijalnim tako i postojećim hercegovačkim poduzetnicima.

Kako bi kvaliteta konzultantskih usluga bila na što višoj razini, REDAH je krajem godine izvršio edukaciju svih prijavljenih konzultanata i konzultantskih kuća, koji su zatim pristupili polaganju pismenog ispita. Svi konzultanti koji su uspješno prošli edukaciju i položili pismeni ispit, pozvani su na usmeni ispit pred Povjerenstvom za akreditaciju konzultanata. Usmeni ispit održan je u petak i subotu, 06.02. te 07.02.2009.godine u prostorijama REDAH-a na Buni u Mostaru. Ovom ispitu su pristupili konzultanti - fizičke osobe dok su konzultanti - pravne osobe bili ocjenjivani na osnovu dostavljene referentne liste.

Kako je ovaj dio jedan od najvažnijih koraka ka uspješnoj provedbi projekta, agencija REDAH je oformila posebno Povjerenstvo za akreditaciju konzultanata s glavnom zadaćom da objektivno ocijeni sposobnost prijavljenih konzultanata u pružanju kvalitetne savjetodavne pomoći malim i srednjim poduzećima u Hercegovini.

Kako proces akreditacije konzultanata zahtjeva vrhunsku stručnost i kompetentnost članova Povjerenstva, agencija REDAH je provela širu analizu relevantnih stručnjaka te je za članove komisije imenovala sljedeće osobe:

1. prof. dr. Jaka Vadnjal, GEA College, Slovenija;
2. prof. dr. Rade Ivanković, dekan Fakulteta za proizvodnju i menadžment, Univerziteta u Istočnom Sarajevu;
3. prof. dr. Salih Bučuk, Fakultet Informatičkih Tehnoligija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
4. prof. dr. Zdenko Klepić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru;
5. Ivan Jurilj, direktor agencije REDAH.

Početkom ožujka/marta 2009.godine, svim konzultantima koje je Povjerenstvo ocijenilo kao kompetentno u pružanju savjetodavnih usluga, biti će dodijeljene akreditacije.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.