ODRŽANA ZAJEDNIčKA RADIONICA RADNE SKUPINE U OKVIRU PREKOGRANIčNE SURADNJE IZMEđU HRVATSKE I BOSNE

U okviru prekogranične suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine 04.04.2007. godine u prostorijama Regionalne razvojne Agencije u Šibeniku održana je zajednička radionica na kojoj su prisustvovali predstavnici Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ovoj radionici su prisustvovali svi nominirani članovi ''drafting teama'', predstavnici Direkcije za Europske Integracije, Strateški Menadžer REDAH-a, EU Expert Brian Mc Carthy predstavnik CBIB-a, predstavnici Ministarstva za Europske integracije iz Hrvatske kao i predstavnici županija koje su direktno uključene u ovaj program. Ukupan budžet ovog regionalnog programa su tri milijuna eura od kojih će dva biti utrošeno za implementaciju programa dok će milijun eura biti utrošeno za tehničku podršku.

Program će se provoditi po principu raspisivanja natječaja za prijavljivanje projekata koji će se formulirati u suradnji sa institucijama sa obje strane granice. Prioriteti predloženi na radionici su stvaranje zajedničkog turističkog i gospodarskog prostora i suradnja na zaštiti prirode, okoliša i kulture.

Sljedeći radni sastanak zakazan je za 16.04 2007. godine u Sarajevu.sibenik4


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.