Održan drugi seminar o EU fondovima

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH je održala seminar o EU fondovima u srijedu 07.05.2008. godine, u prostorijama Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu na Buni kod Mostara.

Seminaru su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija i institucija iz cijele Hercegovine.   Ovaj seminar je nastavak implementacije Programa izgradnje kapaciteta u pisanju i provedbi projekata u okviru kojeg je REDAH da sada organizirao 3 ciklusa PCM radionica kao i jedan sličan seminar o EU fondovima za općinske projektne timove iz cijele Hercegovine.   Cilj seminara je bio pružanje korisnih informacija organizacijama i institucijama, kako bi što bolje upoznali programe EU i iskoristili fondove koji BiH stoje na raspolaganju. Bosni i Hercegovini, kao potencijalnom kandidatu za članstvo u EU, otvorene su dvije komponente pomoći u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA: institucionalna izgradnja i prekogranična saradnja. Regija Hercegovina može sudjelovati u programu Jadranske prekogranične saradnje te bilateralne saradnje sa Hrvatskom i Crnom Gorom. 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.