Održan sastanak između Turističkih zajednica Hercegovačko-neretvanske županije

Sastanak je održan danas u Mostaru, u koordinaciji Regionalne razvojne agencije
za Hercegovinu REDAH i uz potporu USAID-a u BiH. Sastanku su, pored direktora
REDAH-a gosp. Ivana Jurilja i predstavnika USAID-a gosp. Renata Zrnića, bili
nazočni direktor i zamjenik direktora TZ hercegovačko-neretvanske županije gosp.
Andrija Krešić i Semir Temim, predsjednik i direktor TZ zapadnohercegovačke
županije gosp. Ivo Matić i Grgo Mikulić, direktorica TZ Hercegbosanske županije
gđa. Slava Jukić, te, izvršni direktor Saveza općina Istočne Hercegovina gosp.
Jovan Kovačević i direktor Agencije za kulturu, informisanje, sport i turizam
Saveza općina Istočne Hercegovina gosp. Branislav đogović. 

Na sastanku se
razgovaralo o koordinaciji aktivnosti turističkih zajednica i organizacija u
regiji Hercegovina, o zajedničkom predstavljanju regije na sajmovima, izradi
promotivnih materijala o regiji, te o poboljšanju turističke infrastrukture u
cijeloj regiji Hercegovina, a s ciljem usklađivanja zajedničkih vizualnih
elemenata, uvezivanja turističke ponude, zajedničkog financiranja, te o koracima
u izgradnji turističke tržišne marke/brenda Hercegovine. Kao prvi korak u
realizaciji vizije o turističkoj regiji Hercegovina sudionici sastanka su se
dogovorili o potpisivanju zajedničkog memoranduma o razumijevanju, kojim će se
postaviti okvir za zajedničku suradnju, te definirati ciljevi i načela
zajedničkog djelovanja u pravcu razvoja Hercegovine kao turističke regije i
stvaranja turističkog brenda Hercegovine.

Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.