Održan seminar o EU fondovima

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH je održala seminar o EU fondovima u ponedjeljak, 31.03.2008.godine,u prostorijama Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu na Buni kod Mostara. Seminaru su prisustvovali predstavnici projektnih timova općina Hercegovine.

Ovaj seminar je nastavak programa izgradnje kapaciteta općina u pripremi i provedbi projekata u sklopu kojeg je REDAH prošle godine organizirao 3 ciklusa PCM radionica.   Cilj seminara je bio da se pruže korisne informacije općinama, kako bi što bolje upoznali programe EU i iskoristili fondove koji BiH trenutno stoje na raspolaganju i koji će se uskoro otvoriti. Bosni i Hercegovini, kao potencijalnom kandidatu za članstvo u EU, otvorene su dvije komponente pomoći u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA: institucionalna izgradnja i prekogranična saradnja. Regija Hercegovina može sudjelovati u programu Jadranske prekogranične saradnje, te bilateralne saradnje s Hrvatskom i Crnom Gorom.    U okviru seminara je održana ceremonija dodjele certifikata o sudjelovanju na PCM radionicama REDAH-a za članove općinskih projektnih timova.3103-1

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.