Održan trening o rezidbi za proizvođače organskog voća

Centar za ruralni razvitak i poljoprivredu (CRRP) u sklopu Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH)  održao je danas 19.02.2008. praktični terenski trening u novo podignutim voćnjacima na temu „Značaj rezidbe voćaka u formiranju ugojnog oblika".Trening o  rezidbi voćaka je bio namjenjen za grupu proizvođača voća na području sela Ljubljenica, opština Berkovići.

Italijanska organizacija CEFA sa sjedištem u Mostaru provodi projekat promocije organske poljoprivrede i podrške proizvodnji i marketingu organske hrane, na području Hercegovine.

Osoblje Centra je u sklopu svojih aktivnosti, a na osnovu sporazuma sa Italijanskom organizacijom CEFA obavilo praktični trening o rezidbi koštičavog voća, za korisnike projekta CEFA.

Sagledavanjem stanja na terenu, identificirano je da ne postoji adekvatno znanje kod poljoprivrednika o rezidbi voćaka, kao jednoj od najvažnijih agrotehničkih mjera u voćarstvu za postizanje visokih i kvalitenih prinosa. Ovo je samo jedan od niza treninga za ove poroizvođače koje i se planiraju organizirati u narednom periodu.

Trening, kao dio dobre poljoprivredne prakse, će doprinijeti podizanju znanja o tehnikama i principima rezidbe i time povećanju količine i kvaliteta proizvoda.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ivica Sivrić, voditelj projekta CRRP, br. tel: 036 480 936, e-mail adresa: [email protected].

rezidba


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.