Podrška razvoju politika za smanjenje siromaštva

Dana 15.01.2008 u Hotelu Grand u Sarajevu LSE Consortium iz Londona u saradnji sa Direkcijom za Ekonomsko planiranje održao je treću sjednicu savjetodavne grupe za socijalnu politiku SPAG.Na ovoj sjednici su razmatrane dva krucijalna pitanja iz socijalne politike a to su Srednjoročna razvojna strategija 2008-2013 i zapošljavanje mladih.

 

Na ovoj sjednici je formiran savjetodavni odbor koji će biti koordinator po pitanju svih aktivnosti koje se budu provodile.

Na ovoj sjednici je razmatran akcioni plan za finalizaciju dokumenta pod raznim nazivom Strategija socijalne inkluzije.

Cilj ove strategije je da se alocira što više sredstava u sektor rada koja će biti raspodijeljena po lineranom principu poštujući skalu prioriteta i stupanj ugroženosti kako bi ta sredstva stigla do onih kojim je najpotrebitije jer se mora priznati da je socijalni dijalog dosegao najnižu razinu kada se usporedimo sa zemljama u okruženju.

Na ovoj sjednici se također razgovaralo o dupliranju prava koja se ostvaruju kroz akumulaciju povlastica koje je istina zakonodavac propisao ne vodeći računa o harmonizaciji pravnih normi koje bi sprečavale zlouporabu postojećih zakona.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.